Distribution partner

Sourlantzis Kioussis S.A.

"Klimatika"
281 vas. Konstantinou Street
19400 Koropi Attika

Tel: +30 210/6624526
Fax: +30 210/6623343
Mobile Phone: +30 210/6627929
Email: l.kiousis@klimatika.gr