1-2-3 sugsystem med skruv

Mycket stora förvaringsutrymmen krävs i allmänhet för att tillgodose värmebehovet vid system installerade i stora byggnader. 1-2-3 sugsystem med skruv av Fröling är den perfekta lösningen här. Beroende på förrådets storlek är två eller tre utloppskruvar placerade parallellt med varandra och integrerade i sugsystemets bränslematning. Den automatiska skruvväljaren växlar automatiskt mellan sugskruvarna i en förutbestämd cykel, så att förrådet tömms jämnt.