RS4 / RS8 pelletsugningssystem

Det nya RS4 / RS8 pelletsugningssystemet skapar mer utrymme i ditt pelletslager. Tack vare det faktum att sugkopparna är flexibla med avseende på plats, är det möjligt att optimalt utnyttja varje rumsform. Tumregel:  Planera för en sugsond för varje 1 m² pelletslagringsområde. Den väljer automatiskt 4 eller 8 sugprober i angivna cykler, som styrs av pelletspannan. Om sugsonden emellertid får oväntat problem, åtgärdas detta genom en helt automatisk återföring av lufttillförseln (återspolning).

Fördelar:

  • Enkel montering
  • Inga sluttande sidor behövs i bunkeren
  • Mer utrymme för lagring (30% mer)
  • Automatisk växling mellan sonder
  • Automatisk bakspolning med luft
  • Underhållsfritt system