VÄRLDSNYHET - Kondensorpannan med integrerad elfilter

Pellets-kondensorpannan PE1c Pellet

Den nyutvecklade pellets-kondensorpannan PE1c Pellet är som standard utrustad med innovativ kondensorteknik. På minimalt utrymme sörjer denna nya teknik för ännu högre verkningsgrad och en sparsam och mycket tyst drift. Dessutom vinner den nya PE1c Pellet poäng på hög komfort, låga emissioner och liten strömförbrukning.

Integrated condensing boiler technology

 • High efficiency (over 106%)
 • Low fuel costs
 • For radiator systems, wall heating andunderfloor heating

Optional integrated particle separator (electrostatic precipitator)

 • Can be retrofitted on site
 • No additional space required
 • Combined cleaning with heat exchanger optimisation system (WOS)

Heat exchanger completely of stainless steel

 • Longevity
 • Low wear

Fast, energy-saving ignition

 • Silent ceramic igniter for reliable ignition
 • Automatic combustion of residualembers
 • No separate blower fan required

Double protection system

 • The highest possible operating safety
 • Maximum back-fire protection

Komforturaskning

 • Långa tömningsintervall
 • Bekväm tömning

RBG 3200 rumskonsol (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Ändra inställningarna bekvämt med ett tryck på en knapp

Room air independent operation

 • No ventilation opening is required in the boiler room
 • Maximum efficiency

Speed regulated EC induced draught fan

 • Maximum ease of use
 • Continuous optimisation of combustion
 • Up to 40 % less power consumption

Gate valve combined with secondary air

 • Energy-saving operation
 • Optimal combustion
 • Low maintenance

Stor pelletsbehållare

 • Bekväm påfyllning
 • Effektiv drift

Drive for WOS system and ash clearance

 • Even more efficient
 • Fuel economy
 • Common drive

Lambdatronic P 3200 control unit

 • Precise combustion control by a Lambda control
 • More comfortable use due to the new 7" touch display

RBG 3200 Touchscreen (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Intuitiv och enkel att använda
 • 7" färgskärm

Alltid överblick över allt med den nya Fröling-appen

 • Online drift och övervakning av värmesystemet
 • Tillgänglig när som helst, varifrån som helst
 • Fungerar på alla plattformar
 • Individuella åtkomsträttigheter
 • Automatiska statusmeddelanden via SMS / e-post (t ex tömma asklåda)
 • Systemkrav: se PDF