S3 Turbo

Vedpannan S3 Turbo koncentrerar sig på det viktigaste och samlar poäng med ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda. S3 Turbo kan kan fyllas med halvmetersved i alla modeller och ofta behöver pannan bara fyllas en gång per dag. Starka stålvakter skyddar bränsleutrymmet och håller den ren.
Med sin patenterade, cylindriska virvelbrännkammare för hög temperatur, ger S3 Turbo utmärkta förbränningsvärden. De generösa dimensionerna i förbränningszonen garanterar låga utsläpp. Effektiviseringssystemet (VOS) gör det enkelt att rengöra värmeytorna utifrån med hjälp av spaksotning. Tack vare specialpyrolysgasutsugningen läcker inte några rökgaser ut vid påfyllning..        

De primära och sekundära luftinställningarna justeras av tekniker vid drifttagning. Den varvtalsreglerade och tysta sugfläkten sörjer för en konstant högkvalitativ förbränning.. Det betyder att systemet har förebildlig verkningsgrad med full driftssäkerhet.                  

Regleringen S-Tronic i pannan styr den sugande fläkten och ger möjlighet att ansluta en ackumulatortank, laddpump eller en värmepump. Rökgas- och panntemperaturövervakning säkerställer effektiv förbränning. Alla regionala föreskrifter som kräver användning av väderaktiverade kontroller bör följas.

Large fuel loading chamber for half-metre logs

 • Easy front-loading
 • Long combustion time
 • Long reloading intervals

VOS-teknik som standard

 • Ännu högre verkningsgrad
 • Bränslebesparring 
 • Egen drivning

Speed-controlled induced draught fan and lambda control with broadband probe

 • Maximum ease of use
 • Constant stabilisation during combustion

Reglering med S-Tronic Lambda

 • Hastighetsreglering och funktionskontroll av varvtalsstyrd fläkt
 • Lambda-kontroll med bredbands lambda-sond
 • Kontroll av primär och sekundär luft via 2 servomotorer
 • Integrerad hantering av ackumulatortankar och panna
 • Kontroll av två separata värmekretsar

High-temperature turbulence combustion chamber

 • Excellent combustion values
 • Low emissions
 • Much more environmentally friendly

Särskilt pyrolysgasutsugningsystem

 • Ingen rök läcker ut vid påfyllning
 • Pannrummet hålls rent

Reglering med S-Tronic plus kontroll

 • Hastighetsreglering och funktionskontroll av varvtalsreglerad fläkt för utmatning
 • Integrerad hantering av ackumulatortankar
 • Visuell visning med kontrolltangenter för inställning
 • Kan användas för att styra 2 separata värmekretsar
 • Integrerad pannstyrning

RBG 3200 rumskonsol (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Ändra inställningarna bekvämt med ett tryck på en knapp
Operating instructions Lambdatronic S 3200
Lambdatronic S 3200
2020-04-15 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2022-09-27 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2020-05-04 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2019-04-02 B1410519 Additional information:
- V50.04 - B05.17
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2019-04-02 B1410519 Additional information:
- V50.04 - B05.17
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2020-05-04 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2020-05-04 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2019-04-02 B1410519 Additional information:
- V50.04 - B05.17
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-24 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2019-04-02 B1410519 Additional information:
- V50.04 - B05.17
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2020-05-04 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-19 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2020-05-04 B1410620 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.18
  
Lambdatronic S 3200
2021-08-12 B1410721 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B05.19
  
Lambdatronic S 3200
2022-11-10 B1410822 Additional information:
- Tastendisplay - V50.04 - B0520
  
Lambdatronic S 3200
2019-04-02 B1410519 Additional information:
- V50.04 - B05.17
  
Operating instructions RBG 3200
RBG 3200
2022-09-27 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
Operating instructions S3 Turbo
S3 Turbo
2021-10-04 B0610919   
S3 Turbo
2019-04-15 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
S3 Turbo
2021-08-11 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
S3 Turbo
2020-01-15 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
S3 Turbo
2019-05-09 B0610919   
Installation instructions S3 Turbo
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-08-11 M1081520   
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-07-13 M1081520   
S3 Turbo
2021-08-11 M1081520