Przedstawicielstwo w Polsce

ENREX Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19
PL - 85-741 Bydgoszcz


Telephone: +48 52 515 66 99
Fax: +48 52 569 11 66
E-Mail: info@enrex.pl
Web: www.enrex.pl