Dlaczego biomasa?

Bezpieczeństwo dostaw / naturalnie odnawialne

Ponadto, dostępność tego regionalnie odnawialnego surowca jest wystarczająca. Badania potwierdzają, że generalnie więcej drzew jest sadzonych niż wycinanych, i nigdzie w pobliżu lasy nie są niszczone w pozyskiwaniu drewna. Coraz więcej właścicieli olejowych systemów grzewczych rozważa zmianę. Powody są oczywiste. Dostaw biomasy jest dużo i nie podlegają kryzysom i wahaniom dostaw paliw kopalnych.

Neutralne CO2

Kiedy drzewa rosną pobierają dwutlenek węgla (CO2) z powietrza. Kiedy spalamy drewno ten dwutlenku węgla, zwracany jest do atmosfery. Ilość CO2 uwalnianego podczas spalania jest taka sama jak ilość wydana podczas zwykłego gnicia i rozkładu w lasach i drzewach. Ogrzewanie paliwami wykonanymi z drewna jest więc ogrzewaniem naturalnym, przyjaznym dla środowiska.