Opalanie drewnem

Fröling dostarcza pełną gamę produktów dla kotłowni i produkuje kotły, które mogą być opalane pelletem, zrębkami i drewnem opałowym.

Szczapy drewna – ogrzewanie tradycyjne

Ogrzewanie drewnem ma już długą tradycję. Drewno opałowe jako gotowe do wypalenia mieści się w palenisku w szczapach skrócone do 25, 30 lub 50 cm długości. Nowoczesne systemy grzewcze zapewniają optymalne spalanie i niską emisję spalin. Zawartość wody w drzewie, używanego do ogrzewania powinna być jak najniższa i nie powinna przekraczać 20 - 30 procent.

Pellet – paliwo przyszłości

Pellety są wykonane z naturalnego drewna. Znaczące ilości wiórów i trocin generowanych przez przemysł przetwórstwa drzewnego są zagęszczane i zgranulowane bez poddania ich wcześniejszej obróbce. Pellety mają wysoką wydajność energetyczną i są łatwe do dostarczania i przechowywania. Są to tylko niektóre z zalet pelletu, idealnego paliwa do całkowicie zautomatyzowanych systemów grzewczych.

Zrębki – energia z krajowego lasu

Zrębki drzewne są lokalne oraz przyjazne środowisku paliwem, które nie jest przedmiotem kryzysu i wahań rynku. Co więcej, produkcja zrębki zapewnia miejsca pracy dla mieszkańców. Dlatego zrębki drzewne są idealnym paliwem, czyli nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska. Resztki gałęzi, odpadów tartacznych i korony drzew są rozdrabniane na zrębki. Klasa jakości zależy od użytego drewna.