Warstwowy zbiornik solarny

Solarne zbiorniki warstwowe Fröling dysponują imponującą koncepcją zarządzania ciepłem, która oferuje optymalne zmagazynowanie energii i względnie jej uwolnienie. Ten produkt pozwala również na łatwą integrację z systemami solarnymi.  

Zalety:

  • Magazynuje nadwyżkę energii
  • Precyzyjny rozkłąd temperatur gwarancją  wysokiej wydajności energetycznej i niskich kosztach eksploatacji Wysoki standard izolacji, dzięki zastosowaniu bezfreonowych materiałów(CFC – free, ohne fckw) 
  • Łatwość dołączenia do innych generatorów ciepła
  • Łatwość dołączenia do innych zbiorniów według potrzeb Łatwa integracja z systemami solarnymi

NOWOŚĆ: Systemy zbiorników z taśmą czujnikową

Zbiorniki warstwowe z oplotem posiadają listwę zaciskową do optymalnego pozycjonowania czujników. Pozwala to na kontrolowanie wielu czujników. Etykietowanie taśmy czujnikowej i odpowiadające schematy połączeń sprawiają, że czujniki są niezwykle łatwe w montażu i oferują wiele różnych opcji. Układy zbiorników są idealne do łączenia z innymi systemami energetycznymi.

NOWOŚĆ: Regulowane nóżki

Systemy zbiorników buforowych można dostosowywać do warunków gruntowych za pomocą regulowanych nóżek (opcjonalnie).