Przegląd kotłów na zrębki drewna i wióry

Sekret tkwi w szczegółach! Systemy ogrzewania Frölinga do spalania zrębków drzewnych są w pełni zautomatyzowane, trwałe i oferują uniwersalne zastosowania. Dostępne od 24 kW!
Kotły Frölinga na zrębki drzewa  i wióry z wysokim zakresem mocy charakteryzują się  wysokosprawnym systemem kontroli procesu spalania dla różnych rodzajów paliwa biomasowego. Dostępne do 1000 kW!

Turbomat

W pełni automatyczne spalanie wiórów i peletów w komorze spalania w wysokiej temperaturze dla mocy od 150 kW do 500 kW.

Dalsze informacje >>

Lambdamat

Opalanie odpadami drewnopochodnymi oraz wiórami doskonale utrzymują górny zakres mocy. Dostępne od 150 kW do 1000 kW.

Dalsze informacje >>

TI

Pełni automatyczne spalane zrębki, wióry drzewne i pellety. Zakres mocy: 105 do 350 kW

Dalsze informacje > >