Informations- / offertförfrågan

Kontaktformulär

Jag skulle vilja veta mer om...*
Jag vill ha...*

Befintligt värmesystem

Kontaktuppgifter

Nyhetsbrev

Dataskydd

Vi vill uttryckligen informera dig om att dina personuppgifter sparas och behandlas enligt dataskyddslagen, eftersom det annars inte är möjligt att behandla din begäran. (t.ex. för kontraktshantering, att skicka information, nyhetsbrev, lotterihantering, kommunikation). Du har rätt att begära att få se dina uppgifter, korrigering, radering, begränsning, dataöverförbarhet eller återkallelse av godkännanden som beviljats. Du har också rätt att överklaga hos dataskyddsmyndigheten. Du hittar mer information på www.froeling.com/privacy. Ansvarig utgivare: Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, 4710 Grieskirchen.