Utmärkelse

Redan i mitten på 1900-talet specialiserade sig  Fröling på effektiv användning av trä som energikälla och är en pionjär när det gäller förbränning av biomassa. Idag står namnet Fröling för toppmodern värmeteknik för biobränslen.

Fröling har ved-, flis- och pelletspannor som används med framgång över hela Europa. Alla våra produkter är tillverkade i våra fabriker i Österrike och Tyskland. Frölings täta servicenät gör att vi kan hantera alla förfrågningar snabbt.