T4e

Komfortabel, kompakt, sparsam och säker

Nya T4e från Frölings fabriker lämnar inget i övrigt att önska.

Med brännkammaren av kiselkarbid uppnår T4e höga verkningsgrader (upp till 96,3 %) samtidigt som utsläppen är mycket låga. Den genomtänkta användningen av strömsparande EC-motorer ger en extremt låg elförbrukning.

Tack vare modulkonstruktionen och den kompaktastorleken är Fröling T4e extra lätt att montera och installera. Redan vid leveransen är den monterad och alla kablar dragna ochpannan har testats i fabriken.

Vid utvecklingen av T4e lades stor vikt vid energieffektivitet, lång livslängd och stabilitet. T4e förbrukar mycket lite el vid drift och håller därmed nere driftkostnaderna. Utmärkelsen EnergieGenie är ytterligare ett imponerande bevis på detta.

Enkel montering på plats

 • Snabb montering
 • Färdigkopplad
 • Stokerenhet antingen till vänster eller till höger

Värmeväxlare med automatisk rengöring (VOS) av alla stråk och den nedre motorn

 • Högre verkningsgrad
 • Bränslebesparing
 • Mekanisk drivning i den kalla delen (mindre termiska påfrestningar)

Tillvalet integrerbar partikelavskiljare (elektrofilter)

 • Kan eftermonteras på plats
 • Kräver inget extra utrymme
 • Rengöring i kombination med värmeväxlarens optimeringssystem (VOS)

Askutmatning med separata askskruvar och askraka

 • Optimala tömningsegenskaper
 • Ingen risk för tjuvluft tack vare askbehållare med två kammare
 • Endast en gemensam motor

RBG 3200 rumskonsol (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Ändra inställningarna bekvämt med ett tryck på en knapp

Alltid överblick över allt med den nya Fröling-appen

 • Online drift och övervakning av värmesystemet
 • Tillgänglig när som helst, varifrån som helst
 • Fungerar på alla plattformar
 • Individuella åtkomsträttigheter
 • Automatiska statusmeddelanden via SMS / e-post (t ex tömma asklåda)
 • Systemkrav: se PDF

Snabb och energisnål tändning

 • Ljudlös keramisk tändare för tillförlitlig tändning
 • Automatisk antändning genom glödrest
 • Det behövs ingen separat fläkt

Rökgasåterföring AGR (tillval)

 • Kan ställas in exakt via luftställdonen
 • Idealiska förbränningsförhållanden
 • Intelligent reglering av luftmängden

Roster med speciell tippteknik

 • Energisnål drift och lägsta möjliga utsläpp

Reglering Lambdatronic H 3200

 • Exakt förbränningsreglering genom lambdareglering med bredbandssond
 • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 hanteringssystem för ackumulatortankar

RBG 3200 Touchscreen (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Intuitiv och enkel att använda
 • 7" färgskärm