Kombinerad värme- och elektricitet CHP

Bade värme OCH elektricitet från trä med nya CHP 50 från Fröling  

Elektricitet som en värdefull biprodukt av värme

I mer än 50 år har Froling varit ledande i branschen när man pratar om trä och pellets som uppvärmningskälla. Denna biomassspecialist kan nu stolt tillkännage sin första lösning som ger både värme och elektricitet från trä. Den nyutvecklade CHP-biobränsleförgasaren från Fröling är tillgänglig med en elektrisk kapacitet på 46/50/56 kW eller en termisk kapacitet på 95/105/115 kW och har en total effektivitetsgrad på 85%.

CHP kommer som en färdig containerlösning som är klar för installation och användning (gasifiering inklusive säkerhetsfunktioner, rökgasrör och automatisk gaslåga). Tydligt definierade gränssnitt och intelligent systemdesign gör CHP en unik "plug and play" -lösning. Och våra kunder har varit nöjda med alla stadier av processen: från det inledande samtalen under planeringsfasen, genom det stöd vi tillhandahöll under installationen och under driften som de har uppfattat vara både väldigt effektiv och säker.