Froling PE1 Pellet

Med en yta på endast 0,38 m² lägger pelletspannan PE1 Pellet ribban ännu högre. Tyst drift och hög komfort – låga utsläpp och ytterst låg strömförbrukning utmärker nya PE1 Pellet. Tack vare den höga energieffektiviteten lämpar sig PE1 Pellet särskilt bra för lågenergi- och passivhus.  

Den kompakta lösningen för pannrummet Enastående!

Den nya PE1 Pellet finns som tillval med beredarblock för varmvattenuppvärmning och hydraulikblock med värmekretspumpar, värmekretsblandare och beredarladdning. Med de båda modulerna är PE1 Pellet en kompakt helhetslösning för pannrummet.

Modulärt skruvsystem

 • Kräver liten plats
 • Beredar- och hydraulikblock som tillval 

Rumsluftsoberoende drift

 • Optimalt anpassad för lågenergihus
 • Maximal effektivitet

Dubbelt säkerhetssystem

 • Största möjliga driftsäkerhet
 • Maximalt skydd mot baktändning

Pelletsbrännare med automatiskt skjutgaller och skorstensspärr

 • Hög verkningsgrad
 • Automatisk uraskning

Varvtalsreglerad sugfläkt och lambdareglering med bredbandssond

 • Maximal driftkomfort
 • Permanent optimering av förbränningen

Reglering Lambdatronic P 3200

 • Exakt förbränningsreglering genom lambdareglering med bredbandssond
 • Stor, överskådlig manöverenhet

Alltid överblick över allt med den nya Fröling-appen

 • Online drift och övervakning av värmesystemet
 • Tillgänglig när som helst, varifrån som helst
 • Fungerar på alla plattformar
 • Individuella åtkomsträttigheter
 • Automatiska statusmeddelanden via SMS / e-post (t ex tömma asklåda)
 • Systemkrav: se PDF

Beredar- och hydraulikblock som tillval (7-20 kW)

 • Optimal varmvattenberedning 
 • Bästa möjliga värmekretsreglering
 • Intelligent helhetslösning

Stor pelletsbehållare

 • Bekväm påfyllning
 • Effektiv drift

Automatisk antändning

 • Tyst drift
 • Låg strömförbrukning

Komforturaskning

 • Långa tömningsintervall
 • Bekväm tömning

VOS-system

 • Hög effektivitet
 • Enkel rengöring från utsidan
 • Låg energiförbrukning

RBG 3200 Touchscreen (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Intuitiv och enkel att använda
 • 7" färgskärm