Froling PE1 Pellet

Med en yta på endast 0,45 m² lägger pelletspannan PE1 Pellet ribban ännu högre. Tyst drift och hög komfort – låga utsläpp och ytterst låg strömförbrukning utmärker nya PE1 Pellet. Tack vare den höga energieffektiviteten lämpar sig PE1 Pellet särskilt bra för lågenergi- och passivhus.  

Den kompakta lösningen för pannrummet Enastående!

Den nya PE1 Pellet finns som tillval med beredarblock för varmvattenuppvärmning och hydraulikblock med värmekretspumpar, värmekretsblandare och beredarladdning. Med de båda modulerna är PE1 Pellet en kompakt helhetslösning för pannrummet.

Modulärt skruvsystem

 • Kräver liten plats
 • Beredar- och hydraulikblock som tillval 

Rumsluftsoberoende drift

 • Optimalt anpassad för lågenergihus
 • Maximal effektivitet

Dubbelt säkerhetssystem

 • Största möjliga driftsäkerhet
 • Maximalt skydd mot baktändning

Pelletsbrännare med automatiskt skjutgaller och skorstensspärr

 • Hög verkningsgrad
 • Automatisk uraskning

Varvtalsreglerad sugfläkt och lambdareglering med bredbandssond

 • Maximal driftkomfort
 • Permanent optimering av förbränningen

Reglering Lambdatronic P 3200

 • Exakt förbränningsreglering genom lambdareglering med bredbandssond
 • Stor, överskådlig manöverenhet

Alltid överblick över allt med den nya Fröling-appen

 • Online drift och övervakning av värmesystemet
 • Tillgänglig när som helst, varifrån som helst
 • Fungerar på alla plattformar
 • Individuella åtkomsträttigheter
 • Automatiska statusmeddelanden via SMS / e-post (t ex tömma asklåda)
 • Systemkrav: se PDF

Beredar- och hydraulikblock som tillval (7-20 kW)

 • Optimal varmvattenberedning 
 • Bästa möjliga värmekretsreglering
 • Intelligent helhetslösning

Stor pelletsbehållare

 • Bekväm påfyllning
 • Effektiv drift

Automatisk antändning

 • Tyst drift
 • Låg strömförbrukning

Komforturaskning

 • Långa tömningsintervall
 • Bekväm tömning

VOS-system

 • Hög effektivitet
 • Enkel rengöring från utsidan
 • Låg energiförbrukning

RBG 3200 Touchscreen (tillval)

 • Kontrollera värmen från ditt vardagsrum
 • Läs värden och statusinformation
 • Intuitiv och enkel att använda
 • 7" färgskärm
Operating instructions Lambdatronic P 3200
Lambdatronic P 3200
2016-06-01 B1440016 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.12 | V60.01 - B01.29
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2022-09-27 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2020-04-15 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2020-05-04 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2020-05-04 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2020-05-04 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-24 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2020-05-04 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-19 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Lambdatronic P 3200
2020-05-04 B1440720 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.18 | V60.01 - B01.36
  
Lambdatronic P 3200
2019-04-02 B1440619 Additional information:
- V50.04 - B05.17 | V60.01 - B01.35
  
Lambdatronic P 3200
2022-11-10 B1441022 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.20 | V60.01 - B01.38
  
Lambdatronic P 3200
2021-08-16 B1440921 Additional information:
- Touchdisplay - V50.04 - B05.19 | V60.01 - B01.37
  
Installation instructions PE1 Pellet
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-08-11 M1441521   
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-07-13 M1441521   
PE1 Pellet
2021-08-11 M1441521   
Installation instructions PE1 Pellet
PE1 Pellet
M2020620A Additional information:
- Brennwert-Wärmetauscher
  
PE1 Pellet
M2020720 Additional information:
- Brennwert-Wärmetauscher - Design ab 2020
  
PE1 Pellet
2020-01-07 M2020620A Additional information:
- Echangeur de chaleur à condensation
  
PE1 Pellet
2020-01-03 M2020720 Additional information:
- Echangeur de chaleur à condensation - Design ab 2020
  
PE1 Pellet
2020-01-07 M2020620A Additional information:
- Scambiatore di calore a condensazione
  
PE1 Pellet
2020-01-03 M2020720 Additional information:
- Scambiatore di calore a condensazione - Design ab 2020
  
Operating instructions PE1 Pellet 7-35
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2020-12-18 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-08-11 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2018-04-24 B1000618   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
PE1 Pellet 7-35
2021-02-24 B1001020   
Installation instructions Pellet bag silo type 7 - type 50
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-09-28 M1401022   
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-11-02 M1401022   
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-11-02 M1401022   
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-11-02 M1401022   
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-11-02 M1401022   
Pellet bag silo type 7 - type 50
2022-11-02 M1401022   
Operating instructions RBG 3200
RBG 3200
2022-09-27 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2022-11-10 B0640522 Additional information:
- V50.04 - B05.20
  
RBG 3200
2021-09-08 B0640421 Additional information:
- V50.04 - B05.19