Flis-, spån- och pelletspannor

Resultatet av konsekvent forskning och utveckling!

Lambdamat från Fröling är ett unikt uppvärmningssystem för helautomatisk förbränning av flis, spånoch pellets. En särskild egenskap är inte bara den innovativa förbränningstekniken utan också den högakomforten och den höga driftsäkerheten. Panntyperna finns i utförandena ”Industri” för torra bränslenresp. ”Kommunal” för bränslen med ett vatteninnehåll på upp till 50 %.

Lambdamat Industri

Fröling Lambdamat Industri tar poäng med sin kompakta konstruktion. Även vid svåra installationsförhållanden går det lätt att montera pannan eftersom den levereras i två delar. Anslutningen till transportsystemen sker dessutom genom en variabel stokeranslutning som okomplicerat kan göras från höger, från vänster och bakifrån.

Lambdamat Kommunal

Fröling Lambdamat Kommunal är tack vare en speciell förbränningsgeometri optimalt anpassad till förbränning av fuktiga bränslen (vatteninnehåll på upp till 50 % möjligt) och hög barkandel. Det hydrauliskt rörliga rostret transporterar bränslet kontinuerligt genom brännkammaren och sörjer på så sätt för fullständig utbränning även vid svåra bränslen. Utöver bränslematningen med matarskruvar kan den här panntekniken också fås med ett hydrauliskt matningssystem.

Högtemperaturbrännkammare med rörligt roster

  • Ingen slaggbildning
  • Optimal förbränning
  • Lägsta möjliga utsläpp
  • Automatisk uraskning

    Rökgasåterföring

    • Förbränningsoptimering
    • Delar som utsätts för eld skonas