Flis-, spån- och pelletspannor

Resultatet av konsekvent forskning och utveckling!

Lambdamat från Fröling är ett unikt uppvärmningssystem för helautomatisk förbränning av flis, spånoch pellets. En särskild egenskap är inte bara den innovativa förbränningstekniken utan också den högakomforten och den höga driftsäkerheten. Panntyperna finns i utförandena ”Industri” för torra bränslenresp. ”Kommunal” för bränslen med ett vatteninnehåll på upp till 50 %.

Lambdamat Industri

Fröling Lambdamat Industri tar poäng med sin kompakta konstruktion. Även vid svåra installationsförhållanden går det lätt att montera pannan eftersom den levereras i två delar. Anslutningen till transportsystemen sker dessutom genom en variabel stokeranslutning som okomplicerat kan göras från höger, från vänster och bakifrån.

Lambdamat Kommunal

Fröling Lambdamat Kommunal är tack vare en speciell förbränningsgeometri optimalt anpassad till förbränning av fuktiga bränslen (vatteninnehåll på upp till 50 % möjligt) och hög barkandel. Det hydrauliskt rörliga rostret transporterar bränslet kontinuerligt genom brännkammaren och sörjer på så sätt för fullständig utbränning även vid svåra bränslen. Utöver bränslematningen med matarskruvar kan den här panntekniken också fås med ett hydrauliskt matningssystem.

Multi-way heat exchanger

 • generously sized heat exchanger surfaces
 • large maintenance apertures

Moving feed grate with primary air intake

 • automatic grate cleaning
 • maintenance-free operation

High-temperature chamber

 • large combustion zone
 • long combustion time

Hydraulically moved feed grate with primary air intake (only Communal)

 • constant fuel transport
 • complete combustion for difficult fuel qualities

Twin-tunnel vault (only Communal)

 • complete combustion of fuels with higher water conten
 • multiple horizontal redirection

4-shell retort construction

 • highest possible efficiency
 • clean combustion

Hydraulically moved feed grate with primary air intake (only Communal)

 • constant fuel transport
 • complete combustion for difficult fuel qualities

Secondary air intakes

 • ideal combustion
 • control of combustion temperature

Tertiary air apertures (only Communal 705/1000 kW)

 • higher efficiency
 • lower emissions