Flis- och pelletspanna

Turbomat från Fröling är ett unikt
uppvärmningssystem för helautomatisk
förbränning av olika trämaterial. Som en
ledande tillverkare av värmeanläggningar för
biomassa har Fröling samlat all sin kunskap om
framtidssäkra innovationer i Turbomat. Syftet
var att åstadkomma en panna som utöver
förbränning av flis även klarar av andra typer
av biomassabränseln.

Från materialtillförsel och förbränning till
rengöring och uraskning – allt fungerar helt automatiskt. Och trots all
High-tech är Turbomat ytterst robust, tålig och servicevänlig.

Högtemperaturbrännkammare med rörligt roster

 • Ingen slaggbildning
 • Optimal förbränning
 • Lägsta möjliga utsläpp
 • Automatisk uraskning

  Stående värmeväxlare

  • Optimal värmeväxlare
  • Automatisk rengöring av de värmeöverförande ytorna
  • Hög verkningsgrad
  • Låga stoftutsläpp

   

   

  Rökgasåterföring AGR (tillval)

  • Kan ställas in exakt via luftställdonen
  • Idealiska förbränningsförhållanden
  • Intelligent reglering av luftmängden

  Froling Visualisation 3200 (optional)

  • Monitoring and operation from a PC
  • Recording the boiler data
  • Remote monitoring via modem

  Servicevänligt, robust utförande

  • Minimering av underhållsarbetena
  • Enkelt att utföra service på komponenterna
  • Kostnadsbesparingar
  • Högsta driftsäkerhet