Träbränsle

Fröling levererar ett komplett sortiment av produkter till pannrummet och tillverkar pannor som kan drivas av pellets, flis och ved.

Ved – värm med det traditionella sättet

Uppvärmning med ved har redan en lång tradition. Träbränsle i form av ved kommer som en-meter långa stockar eller kapad i 25, 30 eller 50 cm längder som brännbar ved. Moderna eldvärmesystem ger optimal förbränning och låga utsläpp. Vattenhalten i träet som används för uppvärmning bör vara så lågt som möjligt och bör inte överstiga 20-30 procent.

Pellets - framtida bränsle

Träpellets är gjorda av naturligt trä. De stora volymerna av träspån och sågspån som framställs av träindustrin komprimeras och pelleteras utan att behandlas på förhand. Pellets har en hög energiproduktion och är lätta att leverera och lagra. Dessa är bara några av fördelarna som gör pellets till det perfekta bränslet för helautomatiska värmesystem.

Träflis - energi från inhemsk

Träflis är ett lokalt och miljövänligt bränsle som inte påverkas av marknadens kriser och fluktuationer. Dessutom ger träflisproduktion jobb för lokalbefolkningen. Därför är träflis ett idealiskt bränsle, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan också ur miljösynpunkt. Överblivna grenar, trädtoppar och sågavfall flisas sönder till träflis. Kvalitetsklassen bestäms av träet som används.