Varför biomassa?

Spara på värmekostnader

Bränslekostnaderna är en annan viktig faktor vid valet av bränsle. Trä som råvara är inte beroende på de globala trenderna på priserna på fossila bränslen på de internationella marknaderna. Eftersom lokalt trä vanligtvis används för både ved och träflis har priserna varit stabila i flera år, medan oljepriset och gaspriserna fortsätter att stiga som en raket.

Försörjningssäkerhet / naturligt förnybar

Dessutom finns det tillräckligt med detta regionalt förnybara råmaterial tillgängligt. Studier bekräftar att det är fler träd som omplanteras än skövlas, och uttaget av trä är inte på långa vägar  tillräckligt för att skada skogen. Fler och fler som värmer med olja överväger att byta och skälen är många. Bl.a. är leveranser av biobränsle inte utsatta för kriser och fluktuationer av fossila bränslen.

CO2-neutral

När träden växer tar de koldioxid (CO2) ur luften. När vi bränner trä returneras koldioxiden till atmosfären. Mängden CO2 som frigörs vid förbränning är densamma som den mängd som frigörs genom normal ruttning och förfall i skogar. Uppvärmning med bränslen från trä är därför det naturliga och miljövänliga sättet.