Kontakt

Försäljningspartner

FLIS- OCH PELLETSPANNA

Turbomat

150 – 550 kW

  • Robust konstruktion 
  • Industriutförande

Flis- och pelletspanna

Turbomat

Turbomat från Fröling är en unik flispanna med upp till 550 kW effekt för helautomatisk förbränning av olika trämaterial. Som ledande tillverkare av värmeanläggningar för biomassa har Fröling samlat all sin kunskap för att skapa en innovativ och framtidssäker panna i Turbomat. Syftet var att åstadkomma en panna som utöver förbränning av flis även lämpar sig väl för andra typer av biomassabränslen med upp till 35 % fukthalt (t.ex. snickerimaterial, pellets).

Hela vägen från bränslematning och förbränning till rengöring och uraskning – allt fungerar helt automatiskt. Och trots de högteknologiska funktionerna är Turbomat ytterst servicevänlig.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

 

TM 150/200/250

WOS

Stående 3-stråksvärmeväxlare och verkningsgradsoptimeringssystem (VOS)
med automatiska turbulatorer för rengöring och minimalt dammutsläpp.

Abgasrezirkulation AGR

Rökgasåterföring AGR
Optimerade förbränningsresultat (effekt, utsläpp) med krävande bränslen som pellets och spån m.m.

Drehzahlgeregeltes und funktionsüberwachtes Saugzuggebläse

Varvtalsstyrd och funktionsövervakad
sugfläkt styr tillsammans med undertrycksregleringen den permanenta anpassningen till växlande bränsle- och skorstensförhållanden.

Stokerkanal in Trapezform

Trapetsformad stokerkanal
garanterar minimal kraftförbrukning i inmatningsområdet och full flexibilitet för olika bränslestorlekar. Motorns växelenhet håller industristandard med lång livslängd och är mekaniskt bortkopplad från matningskanalen. Det motverkar att skruvens rörelser påverkar växelenheten. På TM 200/250 finns det dessutom en vattenkylning i inmatningsområdet med högst temperatur. Det innebär att särskilt bränslen med hög fukthalt får möjlighet att förtorka.des Heizmaterials.

4-schalig aufgebaute Hochtemperatur-Brennkammer

Brännkammare för hög temperatur i 4 delar
(chamottestenar/isolering 1/luftmantel/isolering 2) av högkvalitativa och temperaturtåliga chamotteelement för optimal förbränning även av bränslen med lägre kvalitet (t.ex. hög fuktighet etc.) eller alternativa bränslen.
Brennmaterial (z.B. hohe Feuchte, ...) oder alternativen Brennstoffen.

Mehrschalige Wärmedämmung

Värmeisolering i flera lager garanterar minimal strålningsförlust.

Großzügige Feuerraumtüre

Stor eldstadslucka i massivt utförande underlättar åtkomligheten vid underhåll.

Bewegter Vorschubrost

Rörligt frammatningsroster för permanent homogenisering av förbränning med automatisk borttransport av förbränningsresterna.

Automatische Entaschung

Automatisk uraskning för transport till asklådan intill

TM 320 / 400 / 500

Stehender, patentierter 4-Zug-Wärmetauscher

Stående, patenterad 4-stråksvärmeväxlare 
Med integrerad cyklondammsavskiljning och verkningsgradsoptimeringssystem (VOS) med automatisk rengöringsfunktion. Drifttryck upp till 6 bar.

Abgasrezirkulation AGR

Rökgasåterföring AGR
Optimerade förbränningsresultat (effekt, utsläpp) med krävande bränslen som pellets och spån m.m.

Drehzahlgeregeltes und funktionsüberwachtes Saugzuggebläse

Varvtalsstyrd och funktionsövervakad sugfläkt styr tillsammans med undertrycksregleringen den permanenta anpassningen till växlande bränsle- och skorstensförhållanden.

Stokerkanal in Trapezform

Trapetsformad stokerkanal
garanterar minimal kraftförbrukning i inmatningsområdet och full flexibilitet för olika bränslestorlekar. Driv- och växelenheten håller industristandard och är mekaniskt frånkopplad från matningskanalen. Detta förhindrar att skruvens rörelser påverkar på växelenheten. Dessutom har den del av inmatningsområdet med högst temperatur en vattenkylning. Det innebär att särskilt bränslen med hög fukthalt får möjlighet att förtorka.

Automatische Zündung

Automatisk tändning
För svårtänt material (t.ex. hög fuktighet) kan en andra tändningsfläkt monteras som tillval.

Automatische Zündung

Automatisk tändning
För svårtänt material (t.ex. hög fuktighet) kan en andra tändningsfläkt monteras som tillval.

Mehrschalige Wärmedämmung

Värmeisolering i flera lager garanterar minimal strålningsförlust.

Hochtemperatur- Nachverbrennungszone

Efterförbränningszon med hög temperatur och varm chamottebeklädnad förlänger utbränningstiden. Särskilt vid lägre bränslekvalitet uppnås en extra stegring av effekten.

4-schalig aufgebaute Hochtemperatur-Brennkammer

Brännkammare för hög temperatur i 4 delar (chamottestenar/isolering 1/luftmantel/isolering 2) av högkvalitativa och temperaturtåliga chamotteelement för optimal förbränning även av bränslen med lägre kvalitet (t.ex. hög fuktighet etc.) eller alternativa bränslen.

Großzügige Feuerraumtüre

Stor eldstadslucka i massivt utförande underlättar åtkomligheten vid underhåll.

Bewegter Vorschubrost

Rörligt frammatningsroster för permanent homogenisering av förbränning med automatisk borttransport av förbränningsresterna.

Komfort satt i system

Med pannstyrningen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta styrsystemet består av kvalitetskomponenter av industristandard och erbjuder ett stort antal inställnings- och visualiseringsmöjligheter för individuell, effektiv och stabil anläggningsdrift. Manöverenheten erbjuder stort antal funktioner som ackumulatortanksstyrning med 5 givare, värmekrets- resp. nättemperaturreglering, externt inställd effekt, kaskadfunktion, anslutning, övervakning och styrning av extra kringkomponenter.

Fördelar

  • Kraftfullt styrsystem med stor pekskärm i färg
  • Säker och enkel fjärråtkomst med Frölings visualisering
  • Många olika funktioner

Broschyrer/EU-märkning

Turbomat

Tekniska nyckeldata

Tekniska data - Turbomat 150 200 250 320 400 500 550
Nominell värmeeffekt                                                      [kW] 150 199 250 320 399 499 550
Rökgasrörets diameter                                                   [mm] 200 250 250 300 350 350 350
Total vikt utan vatten inkl. påbyggnadsdelar             [kg] 3300 3820 3820 6330 8470 8470 8470
Vatteninnehåll värmeväxlare                                           [l] 440 570 570 780 1040 1040 1040
Maximalt tillåten drifttemperatur                                 [°C] 90 90 90 90 90 90 90
Minsta returledningstemperatur                                    [°C] 65 65 65 65 65 65 65
Maximalt tillåtet drifttryck                                              [bar] 4 4 4 6 6 6 6
Rökgastemperatur (märklast / dellast)                         [°C] 150/110 150/110 150/110 140 / 110 140 / 110 140 / 110 140 / 110
Turbomat

Mått

Mått – Turbomat [mm] 150/200/250 320 400/500/550
H1  Höjd panna inkl. isolering ~#i#~ 2560 2660
H2  Höjd returledningsanslutning ~#i#~ 640 710
H3  Höjd framledningsanslutning ~#i#~ 1850 2000
H4  Höjd stoker inkl. baktändningsskydd ~#i#~ 815 930
H5  Höjd rökgasrörsanslutning utan AGR ~#i#~ 960 985
H6  Höjd rökgasrörsanslutning med AGR ~#i#~ 2005 2075
B     Total bredd inkl. påbyggnadsdelar ~#i#~ 2780 2990
B1  Bredd panna inkl. isolering ~#i#~ 2195 2495
B2  Bredd asklåda retort ~#i#~ 730 1165
L     Total längd inkl. påbyggnadsdelar ~#i#~ 3340 3595
L1   Längd stokerenhet ~#i#~ 940 1050
L2   Längd asklåda retort ~#i#~ 600 630

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic H3200 - Turbomat
12.02.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic H 3200 - Turbomat
15.04.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic H 3200 - Turbomat
08.05.2024 B1840023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
04.03.2020 B0311020 [DE]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [SL]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [NL]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [HU]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [EN]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [SV]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [FR]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [ES]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 150-250
03.01.2023 B0311020 [IT]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
04.03.2020 B0340720 [DE]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [HU]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [NL]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [SL]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [EN]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [ES]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [FR]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [IT]
Bedienungsanleitung Turbomat TM 320-550
03.01.2023 B0340720 [SV]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [SL]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [HR]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [ES]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [IT]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [FR]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [EN]
Montageanleitung TM 150-250
13.06.2023 M0651423 [DE]
Montageanleitung TM 150-250
12.07.2023 M0651423 [SV]
Montageanleitung TM 320-550
13.06.2023 M0691823 [DE]
Montageanleitung TM 320-550
16.06.2023 M0691823 [SL]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [HR]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [SV]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [ES]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [IT]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [FR]
Montageanleitung TM 320-550
12.07.2023 M0691823 [EN]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.