Kontakt

Försäljningspartner

Kontaktformulär

för information/rådgivning

Kontakta oss:
Nuvarande värmesystem

Integritetsskydd

Vi behandlar dina data enligt dina angivelser för avsett respektive önskat syfte (t.ex. för att sluta avtal, skicka information, nyhetsbrev, anordna tävlingar eller kontakta dig på förfrågan). Du har alltid rätt att få information, rätta fel, ta bort/radera, begränsa, dataöverförbarhet eller avvisning, samt återkalla om du tidigare har gett ditt godkännande. Dessutom kan har du rätt att klaga till Integritetsskyddmyndigheten. Mer information hittar du på www.froeling.com/datenschutz. Ansvarig: Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, 4710 Grieskirchen.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.