Kontakt

Försäljningspartner

VEDPANNOR

S1 Turbo

15 – 20 kW

Som tillval med pellets-
enhet (kan när som
helst eftermonteras)

Vedpanna

S1 Turbo

Den här vedpannan från Fröling (15 – 20 kW) har allt det en modern biomassaförbränning kräver. Den varvtalsreglerade sugfläkten ger konstant högkvalitativ förbränning och tack vare evakueringskanalen kan ingen rökgas läcka ut vid påfyllning av bränsle. Hög verkningsgrad och långa påfyllningsintervall – låga utsläpp och liten elförbrukning utmärker den nya S1 turbo. Genom den nya tilluftsluftsregleringen för vedpannan S1 Turbo från Fröling styrs förbrännings-, primär-, och sekundärluft automatiskt med endast en ställmotor. Tack vare den speciella tilluftsregleringen kan påfyllningsluckan stängas redan kort efter tändningen. Smidigare än så här blir inte vedeldning! 

Pelletsenheten kan när som helst eftermonteras

För alla som för närvarande vill elda enbart med ved erbjuder Fröling den flexibla lösningen för framtiden: På S1 Turbo F med pelletsfläns kan en pelletsenhet alltid monteras senare.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse

Varvtalsreglerad sugfläkt

Einhängeschürzen

Hängande skärmar som skyddar pannans inre väggar och säkerställer att vedträna glider fram efterhand

WOS-Technik

VOS-teknik verkningsgradsoptimeringssystem

Großer Füllraum

Stort vedmagasin för halvmetersved (upp till 56 cm) 

Hochtemperatur-Schamottbrennkammer

Chamottebrännkammare för höga temperaturer (enskilda komponenter kan lätt bytas ut) 

Hochwertige Isolierung

Högkvalitativ isolering som ger låga strålningsförluster

7“ Touch-Display

7" pekskärm för enkel och intuitiv användning

Schwelgasabsaugung

Evakueringskanal som förhindrar att rökgaser kommer ut när nytt bränsle läggs in 

Füllraum- und Reinigungstür

Luftkyld påfyllnings- och rengöringslucka ger ytterst små strålningsförluster 

Spezielle Anheizautomatik

Automatisk tilluftsreglering vid uppvärmning 

Stellmotor

Ställmotor för automatisk reglering av upptändnings-, primär- och sekundärluft

Füllraum- und Reinigungstür 2

Luftkyld påfyllnings- och rengöringslucka ger ytterst små strålningsförluster

Große Reinigungstür

Stor rengöringslucka för bekväm tömning av aska och rengöring framifrån 

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

S1 Turbo

Tekniska nyckeldata

Tekniska data - S1 Turbo 15 20
Nominell värmeeffekt [kW] 15 20
Energimärkning* A + A +
Elektrisk anslutning [V/Hz/A] 230 V / 50 Hz / säkring C16A 230 V / 50 Hz / säkring C16A
Elektrisk effekt [W] 37 42
Pannans vikt inkl. isolering och reglering [kg] 455 465
Mått bränslelucka (bredd/höjd) [mm] 350 / 360 350 / 360
Vedmagasinets volym [l] 80 80

* Gemensam märkning (panna + styrning)

S1 Turbo

Mått

Mått – S1 Turbo [mm] 15 / 20
L Längd panna 1000
L1 Total längd inkl. sugfläkt 1080
B Bredd panna 685
B1 Bredd panna inkl. VOS-spak 790
B2 Avstånd rökrörsanslutning till pannsida 340
H Höjd panna 1235
H1 Total höjd inkl. rökrörsstos 1300
H2 Höjd rökrörsanslutning¹ 1395
H3 Höjd framledningsanslutning 1055
H4 Höjd returledningsanslutningf 150
H5 Höjd anslutning säkerhetsvärmeväxlare 1040
H6 Höjd tömning 125
Rökgasrörets diameter 129

¹ Vid användning av rökrörsstosen (tillval) för låga skorstensanslutningar

S1 Turbo

Manöver- och underhållsområden

Minimiavstånd - S1 Turbo [mm] 15 / 20
A Avstånd – framsida till vägg 800
B Avstånd – pannans sida till vägg 200
C Avstånd – baksida till väggd 400
D Avstånd – pannsida till vägg 500 (200¹)
E Underhållsområde ovanför pannan² 500
Minimiavstånd S1 Turbo F (SP Dual compact) [mm] 15 / 20
A Avstånd – framsida till vägg 800
B Avstånd – pannans sida med pelletsenhet till vägg 200
B1 Avstånd – pannans sida utan pelletsenhet till vägg 815
C Avstånd – baksida till väggd 400
D Avstånd – pannsida till vägg 500 (200¹)
E Underhållsområde ovanför pannan² 500

¹ Underhåll på pannans värmeväxlare kan endast utföras framifrån
² Underhållsområde upptill för uttagning av VOS-fjädrarna

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
22.06.2021 B1420821 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SV]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S3200 - S1 Turbo
12.02.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
12.04.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic S 3200 - S1 Turbo
08.05.2024 B1720023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung S1 Turbo / S1 Turbo F
07.09.2023 B1490623 [DA]
Bedienungsanleitung S1 Turbo / S1 Turbo F
07.09.2023 B1490623 [CS]
Bedienungsanleitung S1 Turbo / S1 Turbo F
30.04.2024 B1490724 [DE]
Návod k obsluze Kotle na dřevo S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [CS]
Betjeningsvejledning Brændekedel S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [DA]
Operating instructions Firewood boiler S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [EN]
Manual de instrucciones Caldera de leña S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [ES]
Käyttöohje Halkokattila S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [FI]
Mode d'emploi Chaudières à bûches S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [FR]
Upute za uporabu Kotao na cjepanice S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [HR]
Kezelési útmutató Hasábfa-tüzelésű kazán S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [HU]
Manuale di istruzioni Caldaia a legna S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [IT]
Gebruikshandleiding Stukhoutketel S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [NL]
Bruksanvisning Vedkjelen S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [NO]
Руководство по эксплуатации котел на дровах S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [RU]
Navodila za uporabo Kotel na polena S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [SL]
Bruksanvisning Vedpanna S1 Turbo 15-20 (F)
04.06.2024 B1490724 [SV]
Montageanleitung S1 Turbo
12.01.2023 M1470921 [HR]
Montageanleitung S1 Turbo
30.04.2024 M1471124 [DE]
Installation instructions Firewood boiler S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [EN]
Manual de instalación Caldera de leña S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [ES]
Instructions de montage Chaudières à bûches S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [FR]
Manuale di installazione Caldaia a legna S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [IT]
Navodila za montažo Kotel na polena S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [SL]
Monteringsanvisning Vedpanna S1 Turbo (F)
13.06.2024 M1471124 [SV]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.