Kontakt

Försäljningspartner

Elda med trä

Att elda med trä är ungefär lika bekvämt som att elda med olja eller gas. Trä är ett inhemskt och miljövänligt, förnybart bränsle som förbränns koldioxidneutralt och gör användaren mindre beroende av internationella kriser. 

Trä är ett perfekt bränsle, både ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, och det kan varieras och användas som ved, pellets eller träflis. Om pellets eller flis används matas bränslet helt automatisk från bränsleförrådet till pannan. Förbränningen styrs av värmebehovet och de tider och temperaturer som har ställts in på styrningen.   

Fröling ser sig som totalleverantör av allt som behövs i pannrummet och producerar därmed pannor som kan eldas med pellets, flis eller ved. 

Traditionell uppvärmning med ved

Att elda med ved har en lång tradition. Man kan elda med kluvna meterlånga stockar eller med vedträn som passar till spisen och är 25, 30 eller 50 cm långa. Moderna vedeldade värmepannor har bästa tänkbara förbränningsvärden och låga utsläpp. Fukthalten i veden ska helst vara låg som möjligt, inte överstiga 20–30 procent.

Uppvärmning med pellets – framtidens bränsle

Träpellets består av naturligt trä. Biprodukter i form av hyvel- och sågspån som träindustrin producerar stora mängder av pressas ihop obehandlade och pelleteras sedan. Tack vare den höga energitätheten och det smidiga sättet för leverans och förvaring är pellets det optimala bränslet för helautomatiska värmesystem.

Uppvärmning med flis – energi från våra egna skogar

Flis är ett inhemskt, konjunktursäkert och miljövänligt bränsle. Dessutom ger tillverkningen av flis jobb på lokal och regional nivå. Därför är flis ett optimalt bränsle, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan också från miljösynpunkt. Träavfall i form av kvistar, trädkronor och sågverksavfall hackas till flis med hackare. Beroende på vilken typ av trä som används räknar man med olika kvalitetsklasser.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.