Kontakt

Försäljningspartner

PELLETSPANNA

NYHET! PE1e Pellet

45 – 60 kW

Pelletspanna

NYHET! PE1e Pellet

Med integrerbart elektrofilter och integrerbar kondenserande värmeväxlare

I år presenterar Fröling en nyhet som lär ge ringar på vattnet: Den nya pelletspannan PE1e Pellet (effekt mellan 45 och 60 kW) finns som värmevärdesoptimerad eller kondenserande panna och kan som tillval utrustats med en elektrostatisk partikelavskiljare för att reducera dammutsläppen till ett minimum.

Med den integrerade returtemperaturhöjningen körs pannan alltid i ett optimalt temperaturområde och ökar på så sätt verkningsgraden. Hydraulpumpen ingår i standardutrustningen och kan försörja en ackumulatortank.

Mit der integrierten Rücklaufanhebung wird der Kessel immer in einem optimalen Temperaturbereich betrieben und somit der Wirkungsgrad erhöht. Mit der serienmäßig verbauten Hydraulikpumpe kann ein Pufferspeicher versorgt werden.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

7“ Touch-Display

7" pekskärm för enkel och intuitiv användning 

Großzügig dimensionierter Pelletsbehälter

Generöst tilltagen pelletsbehållare

Pelletsbrenner

Pelletsbrännare av kiselkarbid av hög kvalitet

Automatische Zündung

Automatisk tändning ger effekt med minimal insats

Automatische Entaschung

Automatisk uraskning i två slutna asklådor (med extern uraskning som tillval)

Lambdasonde

Lambdasond för optimal förbränning

Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse

Varvtalsreglerad, tyst sugfläkt med funktionsövervakning

Fix integrierte Rücklaufanhebung

Fast integrerad returtemperaturhöjning för maximal effektivitet

WOS-Technik

VOS-teknik verkningsgradsoptimeringssystem

Hochwertige Isolierung

Högkvalitativ isolering som ger låga strålningsförluster 

Automatischer Lamellen-Kipprost

Automatiskt tippbart lamellroster för uraskning

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

NYHET! PE1e Pellet

Tekniska nyckeldata

Tekniska data - PE1e Pellet 45 50 55 60
Nominell värmeeffekt [kW] 45 50 55 60
Elektrisk effekt (märklast/dellast) [W] 65 / 30 68 / - 72 / - 75 / -
Energimärkning Gemensam märkning (panna + styrning) A++ A++ A++ A++
Elektrisk anslutning [V/Hz/A] 230 V / 50 Hz / säkring C16A 230 V / 50 Hz / säkring C16A 230 V / 50 Hz / säkring C16A 230 V / 50 Hz / säkring C16A
Vikt [kg] 650 650 650 650
Total pannvolym (vatten) [l] 113 113 113 113
Pelletsbehållarens volym [l] 175 175 175 175
Volym askbehållare retort/värmeväxlare [l] 37 / 12 37 / 12 37 / 12 37 / 12
NYHET! PE1e Pellet

Mått

Mått - PE1e Pellet [mm] 45 50 55 60
L1   Pannans längd 1400 1400 1400 1400
L2   Totallängd inkl. rökgasrörsanslutning 1490 1490 1490 1490
B1   Avstånd anslutning framledning/returledning till pannans sida 590 590 590 590
B2  Avstånd mellan rökgasrörsanslutningen och pannans sida 395 395 395 395
B3  Avstånd mellan rökgasrörets anslutning baktill och pannans sida (tillval) 150 150 150 150
B4  Avstånd mellan tömningen och pannsidan 130 130 130 130
B5  Avstånd mellan tilluftsanslutningen och pannsidan (tillval) 620 620 620 620
B6  Pannans bredd 730 730 730 730
B7  Pannans bredd inkl. skydd för elektrostatisk partikelavskiljare (tillval) 810 810 810 810
H1  Höjd framledningsanslutning 1425 1425 1425 1425
H2  Höjd returledningsanslutning 1175 1175 1175 1175
H3  Höjd tilluftsanslutning (tillval) 100 100 100 100
H4  Höjd tömningsanslutning 195 195 195 195
H5  Höjd rökgasrörsanslutning baktill (tillval) 1090 1090 1090 1090
H6  Pannans höjd 1620 1620 1620 1620
H7  Total höjd 1675 1675 1675 1675
Rökgasrörets yttre diameter 149 149 149 149
NYHET! PE1e Pellet

Manöver- och underhållsområden

Minsta avstånd - PE1e Pellet [mm] 45 50 55 60
A     Isoleringslucka till vägg 730 730 730 730
B     Pannans sida till vägg 500 500 500 500
C     Pannans baksida till vägg 500 500 500 500
D     Stoker till vägg 30 30 30 30
E     Underhållsområde ovanför pannan 500 500 500 500
Lägsta takhöjd 2150 2150 2150 2150

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
19.08.2021 B1440921 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SV]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P3200 - PE1e Pellet 45-60
12.02.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
12.04.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic P 3200 - PE1e Pellet 45-60
08.05.2024 B1780023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung PE1e Pellet
30.04.2024 B1650324 [DE]
Návod k obsluze PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [CS]
Betjeningsvejledning PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [DA]
Operating instructions PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [EN]
Manual de instrucciones PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [ES]
Käyttöohje PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [FI]
Mode d'emploi PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [FR]
Upute za uporabu PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [HR]
Kezelési útmutató PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [HU]
Manuale di istruzioni PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [IT]
Gebruikshandleiding PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [NL]
Bruksanvisning PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [NO]
Руководство по эксплуатации PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [RU]
Navodila za uporabo PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [SL]
Bruksanvisning PE1e Pellet
04.06.2024 B1650324 [SV]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
27.10.2021 M2470021 [DE]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
01.03.2022 M2470021 [FR]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
03.03.2022 M2470021 [EN]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
01.03.2022 M2470021 [IT]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
01.03.2022 M2470021 [SL]
Montageanleitung Abgasrohranschluss hinten für PE1e Pellet
01.03.2022 M2470021 [SV]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
14.02.2022 M2490021 [DE]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
05.01.2023 M2490021 [FR]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
05.01.2023 M2490021 [EN]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
05.01.2023 M2490021 [IT]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
05.01.2023 M2490021 [SL]
Montageanleitung Externe Entaschung für PE1e Pellet
05.01.2023 M2490021 [SV]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.