Kontakt

Försäljningspartner

Meddelande om skydd om personuppgifter

Dessa bestämmelser om behandling av personuppgifter gäller för alla webbplatser, applikationer och affärsmässiga aktiviteter som handhas av Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, och anslutna företag (i det följande ”Fröling”).

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och hanterar därför de data som du delar med oss med största omsorg och använder de endast för de syften som du har givit ditt godkännande till eller vad som är tillåtet enligt lag. Vi behandlar alla dina data endast i överenstämmelse med gällande lagar och bestämmelser (DSGVO, DSG, TKG 2003).

Följande försäkran ger dig en översikt över vilka typer av data vi samlar in och i vilket syfte. Frölings webbplatser och appar kan innehålla länkar till andra sidor, som denna integritetsskyddsförsäkran inte gäller för.

De data som behandlas genom att du använder våra webbsidor och använder våra applikationer Personuppgifter är data om din person. De omfattar bland annat ditt namn, din adress och din e-postadress. Du kan alltid använda vår webbplats utan att behöva dela med dig av dina personliga data.

På servrarnas loggfiler samlar Fröling in och sparar automatiskt den information som webbläsaren eller appen skickar. Den innehåller webbläsarens typ och version, operativsystemet, referrer-URL, datorns värdnamn och tidpunkt när servern anropades.

Dessa data anonymiseras och används enbart för statistiska ändamål, eller för att förbättra våra onlinetjänster. Dessa anonymiserade data sparas på säkra system och inte tillsammans med personuppgifter, vilket säkerställer att de inte kan kopplas ihop med några personliga data om individer. Det innebär att dina personuppgifter alltid är skyddade.

Cookies – kakor

Våra webbsidor och applikationer använder delvis så kallade kakor. De är små textfiler som sparas på din enhet med hjälp av webbläsaren. De gör ingen skada och innehåller inga virus. Vi använder kakor för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. De gör t.ex. att våra sidor känner igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.

Genom inställningar i din webbläsare eller app alt. i operativsystemet du använder (iOS, Android) kan du förhindra att dessa data överförs, men det kan under vissa omständigheter leda till problem i funktionen vid användningen och hämtningen av innehåll och tjänster.

Databehandlingen i samband med nedanstående kakor och analys- och spårningsverktyg görs på grund av berättigat intresse (förbättring av vårt utbud och webbplats) och användarens samtycke (genom inställningar i webbläsaren)

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”kakor/cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator och används för att analysera hur du använder vår webbplats. Den information som skapas av kakorna genom att du använder den här webbplatsen skickas i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress först av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och i andra länder som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är bara i undantagsfall som hela IP-adressen skickas till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens ägare kommer Google använda den här informationen för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och utföra ytterligare tjänster åt webbplatsägaren i samband med webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramarna för Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. Du kan förhindra att kakor sparas med inställningarna i din webbläsarmjukvara, men vi vill för säkerhets skull påpeka att det då kan finnas funktioner på vår webbplats som inte fungerar fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar, behandlar och använder de data som skapats av kakorna och genom din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner det webbläsarinsticksprogram som finns på den här länken:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mer information om användningsvillkoren och skydd av personuppgifter hittar du på: https://www.google.com/analytics/terms/ eller https://www.google.de/intl/de/policies/ . Data sparas under 26 månader. Google LLC är certifierat under Privacy-Shield-avtalet https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt000000001L5AAI&status=Active.  

Google Adwords Conversion Tracking

Fröling använder som Google AdWords-kund funktionen Google Conversion Tracking, en analystjänst från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Det innebär att Google AdWords placerar en kaka på din dator (”Conversion Cookie”), om du har hamnat på vår hemsida genom en Google-annons. Den här kakan är giltig i 30 dagar och försvinner sidan, den syftar inte till att identifiera personer. Om du besöker vissa av våra sidor och kakan fortfarande är giltig, kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och därför har skickats vidare till vår webbplats. Alla AdWords-kunder får en egen kaka. Det innebär att kakor inte kan spåras via AdWords-kunders webbplatser. Den information som samlas in med Conversion-kakan är till för att skapa Conversion-statistik för AdWords-kunden som har valt att använda Conversion-Tracking. AdWords-kunderna får reda på total antal användare som har klickat på annonsen och har skickats vidare till en webbplats som är försedd med en Conversation-Tracking-tagg. De får dock ingen information som gör att användaren går att identifiera personligen.  

Om du inte vill delta i spårningen (tracking) kan du avvisa den här användningen genom du ställer in din webbläsare på att inte installera de här kakorna (avaktivering). Du tas då inte med i Conversion-Tracking-statistiken. Mer information om detta samt hur Google skyddar dina personuppgifter hittar du på: https://www.google.de/policies/privacy/

dator och används för att analysera hur du använder vår webbplats. Den information som skapas av kakorna genom att du använder den här webbplatsen skickas i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress först av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och i andra länder som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är bara i undantagsfall som hela IP-adressen skickas till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens ägare kommer Google använda den här informationen för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och utföra ytterligare tjänster åt webbplatsägaren i samband med webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramarna för Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. Du kan förhindra att kakor sparas med inställningarna i din webbläsarmjukvara, men vi vill för säkerhets skull påpeka att det då kan finnas funktioner på vår webbplats som inte fungerar fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar, behandlar och använder de data som skapats av kakorna och genom din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner det webbläsarinsticksprogram som finns på den här länken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mer information om användningsvillkoren och skydd av personuppgifter hittar du på: https://www.google.com/analytics/terms/ eller  www.google.de/intl/de/policies/ . Data sparas under 26 månader. Google LLC är certifierat under Privacy-Shield-avtalet https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt000000001L5AAI&status=Active.  

Användning och vidarebefordran av personuppgifter – Allmänt:

I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress och andra uppgifter för att kunna tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Om du bestämmer dig för att inte dela dina personuppgifter med oss kan det hända att du inte får tillgång till viss information eller vissa tjänster.  

Personuppgifter sparas och bearbetas endast av oss om du har gett oss dessa i det aktuella syftet, t.ex. för att registrera dig, få svar på dina frågor, fullfölja de avtal du har ingått med oss, delta i tävlingar eller seminarier, för teknisk administration, inloggning och de tjänster som erbjuds på respektive webbsida eller i appen, samt de data som lagen föreskriver för att uppfylla arkiveringskraven. Rättslig grund för respektive bearbetning av data är därför: Förbereda avtal, fullfölja avtal, rättsliga skyldigheter, samtycke samt berättigat intresse från Frölings sida.  

Dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part endast om det krävs i syfte att sluta avtal – t.ex. för att skicka orderuppgifter och förfrågningar till leverantörer och försäljningspartner – eller för fakturering, förutsatt att du har godkänt detta eller det är en skyldighet enligt lagen. Internt delas dina data endast med de ställen som krävs för att uppfylla det önskade syftet. Mottagarkategorierna beror på respektive bearbetningssyfte: Banker, försäkringsbolag, revisorer, leverantörer, tjänsteleverantörer, myndigheter, rättsliga instanser, försäljningspartner, IT-leverantörer, bolag inom företagsgruppen.  

Överföring av dina data till tredje land eller internationella organisationer är inte avsiktlig. Om detta i undantagsfall skulle vara nödvändigt görs detta enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter.  

Dina sparade personuppgifter tas bort och raderas om du återkallar ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och det inte finns några övriga rättsliga krav på att spara dessa, om det syfte som du godkände bearbetningen av data för inte längre är nödvändigt, om det av övriga rättsliga skäl inte är tillåtet att spara dina uppgifter, om de rättsliga tidsfristerna för att spara data har gått ut eller om preskriberingstiden för eventuella rättsliga krav har gått ut.

Kontaktformulär på webbplats; kontakt per e-post

Om du kontaktar oss via ett formulär på webbplatsen eller via e-post kommer de data du anger sparas för att din förfrågan och eventuella följdfrågor ska kunna besvaras. Beroende på innehållet i din förfrågan bearbetar Fröling dina data utifrån förberedelser för att ingå avtal eller berättigat intresse. Dina data sparas under olika lång tid beroende på vilken typ av förfrågan du har skickat och vad som då krävs för att kunna hantera ärendet. Dessutom sparas de enligt lagen om arkivering av data och/eller under preskriberingstiden för eventuella rättsliga krav

Affärsrelationer – avtalspartner

I samband med affärsmässiga relationer (t.ex. med kunder, leverantörer, även av seminarier) bearbetas data efter att detta meddelats eller genom att ett avtal har ingåtts. Detta sker enligt rättsliga regler för att kunna fullfölja avtalet.  

Kontaktuppgifter till avtalspartners kontaktpersoner (om avtalspartnern inte är en fysisk person), samt kontaktuppgifter för seminariedeltagare behandlas av oss enligt berättigat intresse för att kunna fullfölja våra åtaganden och säkerställa att tjänsten levereras enligt överenskommelse.  

Uppgifterna sparas under tiden affärsrelationen pågår eller avtalet fullföljs och därefter minst så länge som de lagliga arkiveringstiderna föreskriver eller så länge preskriberingstiden för eventuella rättsliga krav fortfarande löper.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig på vår webbplats eller genom att ge ditt samtycke i något av Frölings formulär). För detta behöver vi din e-postadress och ditt samtycke till att du vill att vi ska skicka vårt nyhetsbrev till dig. Dessa data bearbetas endast i syfte att skicka ut nyhetsbrevet (information till kunder). Den rättsliga grunden bygger på att du samtycker till bearbetningen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi raderar dina data omgående i anslutning till att nyhetsbrevet skickas ut eller senast efter preskriberingstiden för eventuella rättsliga krav har gått ut.

Tävlingar

Om du deltar i en tävling behandlas dina personuppgifter för att avtalet ska kunna fullföljas eller enligt berättigat intresse (vinstutlottning och vinstmeddelande) och/eller samtycke till tävlingens ändamål. Alla data raderas senast när preskriberingstiderna för eventuella rättsliga krav från och med utlottningsdatum har gått ut.  

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som finns sparade. Dessutom har man enligt gällande lagar rätt att korrigera, ta bort, begränsa och bestämma vilka personuppgifter och data som ska överföras.  

För behandling av data med anledning av berättigat intresse har du rätt att invända. Om du avvisar databehandling i direktreklamssyfte kommer dina personuppgifter inte längre användas för dessa ändamål. Om data behandlas av oss genom berättigat intresse kommer dina personliga data inte längre behandlas. Undantag är om vår skyldighet att skydda dina intressen, rättigheter och friheter överväger, eller om behandlingen avser att utöva, försvara eller göra rättsliga krav gällande.  

Om behandlingen vilar på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke för framtida fall.  

Dessutom har du rätt att klaga till Integritetsskyddmyndigheten. I Österrike kallas den Datenschutzbehörde (Dataskyddsmyndigheten).  

Ytterligare information

Det sker ingen automatisk beslutsprocess inkl. profilering enligt art. 22 första och fjärde stycket i DSGVO.  

Det är viktigt att du har förtroende för oss. Därför vill vi kunna stå till svars och hjälpa dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor som du inte får svar på i den här integritetspolicyn, eller om du vill veta mer om en specifik punkt ber vi dig kontakta oss.  

Ansvarig kontakt:
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12
4710 Grieskirchen Österrike
Tel.: +43 (0)7248 / 606 – 0
E-post: datenschutz@froeling.com    

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna göra innehåll och annonser mer personliga, för att kunna erbjuda användning av sociala medier och analysera hur vår webbplats används.

Kakor, eller cookies, är små textfiler som används på webbplatser för att göra användningen effektivare. Enligt lag har vi rätt att spara kakor på din enhet om dessa är absolut nödvändiga för att sidan ska kunna användas. För alla andra typer av kakor behöver vi ditt godkännande. Den här webbplatsen använder olika typer av kakor. Vissa kakor placeras av tredje part som visas på våra webbsidor. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till kakor på vår webbplats. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ditt samtycke gäller följande domäner: www.froeling.com

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.