Kontakt

Försäljningspartner

PELLETSPANNA

PT4e

120 – 250 kW

Robust, komfortabel
och mångsidig

Pelletspanna

PT4e

Den nya pelletspannan PT4e har perfekta egenskaper på alla områden. Den genomtänkta användningen av energisnåla drivmotorer ger extremt låg elförbrukning. Tack vare att brännkammaren av kiselkarbid är gjord för höga temperaturer har PT4e hög verkningsgrad och låga utsläpp. Dessutom kan PT4e utrustas med tillvalet elektrostatisk partikelavskiljare.

Tack vare modulkonstruktionen är Fröling PT4e extra lätt att ställa på plats och montera. Redan vid leveransen är den monterad och alla kablar dragna och pannan har testats i fabriken.  

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

7" Touch Display

7“ Touch-Display mit LED Statusanzeige für leichte und intuitive Bedienung

Elektrofilter

NEU! Pelletskessel mit integrierbarem Partikel-abscheider (Elektrofilter) jederzeit nachrüstbar

Großvolumiger Aschebehälter

Großvolumiger Aschebehälter für lange Entleerintervalle

Großzügig dimensionierter Pelletsbehälter

Großzügig dimensionierter Pelletsbehälter

Doppelzellradschleuse

Doppelzellradschleuse

Getriebemotor für Stokerschnecke

Getriebemotor für Stokerschnecke

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

Tekniska nyckeldata

Tekniska data – PT4e 120 140 150 160 170 180 200 230 250
Nominell värmeeffekt  [kW] 120 140 150 160 170 180 199 230 250
Värmeeffektsområde  [kW] 36 - 120 42 - 140 45 - 150 48 - 160 51 - 170 54 - 180 59 - 199 69 - 230 75 - 250
Elektrisk anslutning [V/Hz/A] 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A 400 V / 50 Hz / säkring C16A
Elektrisk effekt pelletsdrift märklast/dellastL   [W] 127 / 49 125 / 51 124 / 52 123 / 52 123 / 53 122 / 54 120 / 55 146 / 55 162 / 55
Pannans vikt (inkl. stoker, utan vatten)  [kg] 1308 1641 1641 1641 1641 1641 2500 2500 2500
Pannvolym (vatten)    [l] 228 320 320 320 320 320 438 438 438
Högsta inställbara panntemperatur   [°C] 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tillåtet drifttryck   [bar] 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tillåtet bränsle enligt EN ISO 172251) Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06 Del 2: Träpellets klass A1/D06
PT4e

Mått

Mått [mm] 120 140 150 160 170 180 200 230 250
H    Höjd panna 1740 1840 1840 1840 1840 1840 1950 1950 1950
H1  Total höjd inkl. rökgasrörsanslutning 1790 1895 1895 1895 1895 1895 2025 2025 2025
H1* Rökgasrörsanslutning bakåt, tillval 1210 1290 1290 1290 1290 1290 1350 1350 1350
H2  Höjd framledningsanslutning 1545 1660 1660 1660 1660 1660 1770 1770 1770
H3  Höjd, returledningsanslutning med integrerad returtemperaturhöjning 1135 1210 1210 1210 1210 1210 1240 1240 1240
H4  Höjd tömningsanslutning 200 200 200 200 200 200 180 180 180
H5  Höjd, sugcyklon ¹ 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1805 1805 1805
B     Pannans bredd 790 790 790 790 790 790 1060 1060 1060
B1   Total bredd med sugsystem 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1800 1800 1800
B2  Bredd sugsystem 860 860 860 860 860 860 740 740 740
L     Pannans längd 1420 1770 1770 1770 1770 1770 2005 2005 2005
L1   Total längd inkl. asklåda 1790 2105 2105 2105 2105 2105 2550 2550 2550
L2   Längd från pannans baksida till stokeranslutningen 890 1160 1160 1160 1160 1160 1310 1310 1310
Rökgasrörets diameter 179 199 199 199 199 199 249 249 249
Diameter pannframledning/pannreturledning 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2 ½“ 2 ½“ 2 ½“
Tömning 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

¹ Värdet kan höjas med max. 40 mm med den ställbara foten

PT4e

Manöver- och underhållsområden

Minsta avstånd - PT4e [mm] 120 140 150 160 170 180 200 230 250
A     Isoleringslucka till vägg 800 800 800 800 800 800 900 900 900
B     Sugsystem till vägg 300 300 300 300 300 300 300 300 300
C     Baksida till vägg 500 500 500 500 500 500 500 500 500
D     Pannsida till vägg 150 150 150 150 150 150 150 150 150
E     Underhållsområde ovanför pannan för uttagning av VOS-fjädrarna 500 500 500 500 500 500 500 500 500
E1   Minsta böjningsradie för sugslangarna 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Lägsta takhöjd 2100 2350 2350 2350 2350 2350 2500 2500 2500

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
22.06.2021 B1480721 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H 3200
03.01.2023 B1480822 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic H3200 - PT4e
12.02.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic H 3200 - PT4e
15.04.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic H 3200 - PT4e
08.05.2024 B1830023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [DA]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [CS]
Bedienungsanleitung PT4e
31.01.2020 B1600020 [DE]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [FI]
Bedienungsanleitung PT4e
02.03.2020 B1600020 [EN]
Bedienungsanleitung PT4e
02.03.2020 B1600020 [ES]
Bedienungsanleitung PT4e
02.03.2020 B1600020 [FR]
Bedienungsanleitung PT4e
02.03.2020 B1600020 [IT]
Bedienungsanleitung PT4e
18.01.2022 B1600020 [PL]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [HU]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [RU]
Bedienungsanleitung PT4e
11.01.2021 B1600020 [SL]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [ES]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [EN]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [DE]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [FR]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [IT]
Montageanleitung Externe Entaschung T4e / PT4e / P4 Pellet
05.01.2023 M2310321 [SV]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [ES]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [EN]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [FR]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [IT]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [HR]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [SL]
Montageanleitung PT4e 100-180
09.01.2023 M2270322 [SV]
Montageanleitung Pelletskessel PT4e 100-180 (ESP)
18.06.2024 M2270424 [DE]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [ES]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [EN]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [FR]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [SL]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [IT]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [HR]
Montageanleitung PT4e 200-250
09.01.2023 M2280322 [SV]
Montageanleitung Pelletskessel PT4e 200-350 (ESP)
18.06.2024 M2280424 [DE]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.