Kontakt

Försäljningspartner

FLISPANNOR för FÖRETAG och industrier

Lambdamat

750 – 1.500 kW

Flis-, spån- och pelletspannor

Lambdamat

En fördel med Frölings Lambdamat för industrin är den kompakta konstruktionen. Även vid svåra installationsförhållanden går det lätt att montera denna flispanna upp till 1 500 kW eftersom den levereras i två delar. Anslutningen till transportsystemen sker dessutom med en variabel stokeranslutning som kan göras från höger, från vänster och bakifrån.

Fröling Lambdamat Kommunal är tack vare en speciell eldstadsform optimalt anpassad till förbränning av fuktiga bränslen och hög barkandel. Den utbrända askan matas ut automatiskt med uraskningsskruvar eller direkt till en asklåda. Utöver bränslematningen med matarskruvar erbjuds den här panntekniken även med ett hydrauliskt matningssystem.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

Flervägsvärmeväxlare

Flervägsvärmeväxlare
Med väl tilltagna värmeväxlarytor. Stora och lättillgängliga rengörings- och underhållsöppningar möjliggör bekvämt underhåll.

Tertiärluftsöppningar

Tertiärluftsöppningar för högre effektivitet under förbränningen. Den helt reglerade rökgasåterföringen AGR (tillval) optimerar förbränningsresultatet (effekt, utsläpp etc.) för särskilt krävande bränslen.

Chamottebrännkammare för hög temperatur

Chamottebrännkammare för hög temperatur och med flera lager För höga verkningsgrader och en ren förbränning.

Automatisk tändning

Automatisk tändning För svårtänt material (t.ex. hög fuktighet) kan som tillval en andra tändningsfläkt monteras.

Helautomatisk uraskning

Helautomatisk uraskning

Valv med dubbla tunnlar

Valv med dubbla tunnlar säkerställer optimal utbränning med högre fukthalt

Sekundärluftsöppningar

Sekundärluftsöppningar Säkerställer en optimal förbränning och en fullständig utbränning.

Frammatningsroster

Hydrauldrivet frammatningsroster med primärluftstillförsel. Ger kontinuerlig bränsletransport och fullständig utbränning (även med problematiska bränslen).

Komfort satt i system

Med pannstyrningen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta styrsystemet består av kvalitetskomponenter av industristandard och erbjuder ett stort antal inställnings- och visualiseringsmöjligheter för individuell, effektiv och stabil anläggningsdrift. Manöverenheten erbjuder stort antal funktioner som ackumulatortanksstyrning med 5 givare, värmekrets- resp. nättemperaturreglering, externt inställd effekt, kaskadfunktion, anslutning, övervakning och styrning av extra kringkomponenter.

Fördelar

  • Kraftfullt styrsystem med stor pekskärm i färg
  • Säker och enkel fjärråtkomst med Frölings visualisering
  • Många olika funktioner

Broschyrer/EU-märkning

Lambdamat

Tekniska nyckeldata

Tekniska data 750 1000 1000¹ 1500
Nominell värmeeffekt                                                                       [kW] 750 980 1001 1500
Nödvändig mängd bränsle vid nominell belastning                   [kg/h] 242 317 324 490
Rökgasrörets diameter                                                                    [mm] 400 450 450 500
Total vikt utan påbyggnadsdelar                                                   [kg] 11440 14900 14900 23300
Vatteninnehåll värmeväxlare                                                          [l] 1840 2390 2390 4240
Maximalt tillåten drifttemperatur                                                  [°C] 95² 95² 95² 95²
Tillåtet drifttryck                                                                               [bar] 6 6 6 6

¹ Endast i Storbritannien
² Högre temperaturer finns på förfrågan

Lambdamat

Mått

Mått – Lambdamat Kommunal [mm] 750 1000 1500
H    Höjd panna 3600 3482 4585
H1  Höjd framlednings-/returledningsanslutning 3660 3625 4660
H2  Höjd rökgasrörsanslutning 3250 3298 4200
H3  Höjd stoker inkl. baktändningsskydd 1220 1053 1500
B     Bredd panna 1630 1650 1850
B1  Bredd asklåda (tillval) 1295 1262 1295
B2  Bredd AGR 1075 1063 1075
L     Total längd 3075 4820 4360
L1   Längd panna inkl. vändkammarlucka 2710 3538 3935
L2   Längd för tryckluftsrengöring (tillval) 425 293 425
L3   Längd stoker inkl. växel 1290 1282 1290
L4   Längd rökgasuppsamlingslåda 255 293 600

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [DE]
Bedienungsanleitung Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [EN]
Bedienungsanleitung Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [ES]
Bedienungsanleitung Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [FR]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 650/750/1500
09.01.2023 B1580122 [SL]
Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [DE]
Bedienungsanleitung Lambdamat 650/750/1500
03.01.2023 B1580122 [IT]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
03.01.2023 B1300122 [DE]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
03.01.2023 B1300122 [EN]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
03.01.2023 B1300122 [ES]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
03.01.2023 B1300122 [IT]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
03.01.2023 B1300122 [FR]
Bedienungsanleitung Lambdamat LM 800-1000
09.01.2023 B1300122 [SL]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [DE]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [EN]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [ES]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [FR]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [IT]
Montageanleitung Lambdamat LM 1500 KOM
09.01.2023 M2050322 [SL]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
07.12.2022 M2510122 [DE]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
09.01.2023 M2510122 [EN]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
09.01.2023 M2510122 [ES]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
09.01.2023 M2510122 [FR]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
09.01.2023 M2510122 [IT]
Montageanleitung Lambdamat LM 650/750
09.01.2023 M2510122 [SL]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [EN]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [DE]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [ES]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [FR]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [IT]
Montageanleitung Lambdamat LM 800-1000 KOM
12.01.2023 M1650522 [SL]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.