Kontakt

Försäljningspartner

KONDENSERANDE PELLETSPANNA

PE1c Pellet

16 – 22 kW

NYHET!
Integrerad partikelavskiljare
(elektrofilter) finns som tillval

Kondenserande pelletspanna

PE1c Pellet

Den nyutvecklade kondenserande pelletspannan PE1c Pellet har innovativ kondensorteknik som standardutrustning. Den har en världsunik kombination av kondenseringsteknik och integrerbar partikelavskiljare (elektrofilter) – allt i samma kompakta panna.  

PE1c Pellet är förvånansvärt kompakt och behöver bara 0,6 m² yta för att prestera ännu högre verkningsgrad i kombination med bränslesnål och tyst drift. En annan fördel är att den nya pelletspannan ger ytterst hög komfort och låga utsläpp. Intelligenta detaljer och mycket effektiva drivmotorer och komponenter gör att den har en elförbrukning som är en av de lägsta på marknaden. Pannan kan ställas mot vägg på två sidor, vilket gör den ännu lättare att placera i pannrummen.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

Anschluss für raumluftunabhängige Betriebsweise

Anslutning för rumsluftoberoende drift

Lambdasonde für optimierte Verbrennung

Lambdasond för optimerad förbränning

Optional integrierbarer Partikelabscheider (Elektrofilter)

Integrerbar partikelavskiljare (elektrofilter) som tillval för ännu lägre utsläpp

Edelstahl-Brennwertwärmetauscher

Kondenserande värmeväxlare i rostfritt stål med automatisk sköljning

Hochwertige Isolierung

Högkvalitativ isolering

WOS-Technik

VOS-teknik: verkningsgradsoptimeringssystem för automatisk värmeväxlarrengöring

Luftgekühlter Wärmetauscherdeckel

Luftkylt värmeväxlarlock för maximal effektivitet och låga yttertemperaturer

7“ Touch-Display

7" pekskärm och statusindikering med LED för enkel och intuitiv användning

Kesselkörper aus Edelstahl

Panna av rostfritt stål för maximal livslängd

Hochwertiger Pelletsbrenner

Pelletsbrännare av hög kvalitet med tyst keramisk tändare med låg elförbrukning

Automatischer Schieberost

Automatiskt skjutroster för helautomatisk uraskning och rengöring

Großzügiger Aschebehälter

Stor asklåda för långa tömningsintervall

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

PE1c Pellet

Tekniska nyckeldata

Tekniska data 16 22
Nominell värmeeffekt [kW] 15 20
Nominell värmeeffekt (kondensering) [kW] 16,2 22
Värmeeffektsområde [kW] 4,5 - 15 6 - 20
Värmeeffektsområde (kondensering) [kW] 4,8 - 16,2 6,4 - 22
Energimärkning Gemensam märkning panna+styrning A++ A++
Elektrisk anslutning [V/Hz/A] 230 V / 50 Hz / säkring C16A 230 V / 50 Hz / säkring C16A
Pannans vikt (inkl. stoker utan vatten) [kg] 370 375
Total pannvolym (vatten) [l] 75 75
Pelletsbehållarens volym [l] 60 60
Asklådans/askboxens kapacitet [l] 18 18
Kondens per märklasttimme [l] 1,0 - 1,5 1,8 - 2,2
Erforderligt vattentryck spolanordning [bar] 3 3
PE1c Pellet

Mått

Mått [mm] 16-22
L       Längd panna 780
L1     Totallängd inkl. rökgasrörsanslutning 810
L2    Avstånd rökgasrörsanslutning sidan 126
L3     Avstånd kondensavlopp sidan 90
L4     Avstånd anslutning framledning/returledning 70
B       Bredd panna 750
B1    Bredd panna inkl. fördelararm för tre pumpgrupper (A)1) 820
B2    Avstånd rökgasrörsanslutning baktill 234
B3    Avstånd kondensavlopp baktill 167
B4    Avstånd returledningen till pannans sida 168
B5    Avstånd framledning till returledning 90
H      Höjd panna / anslutning sugsystem / anslutning sköljvatten 1500
H1    Höjd anslutning framledning / returledning 1525
H2   Höjd rökgasrörsanslutning 450
H3    Höjd anslutning kondensavlopp 220
H4    Höjd tömningsanslutning 335
H5    Höjd panna inkl. fördelararm för två / tre pumpgrupper (A)1) 2005
Rökgasrörets diameter (invändigt) 132

¹ Med extra pumpgrupp som tillval, med fördelararm och T-stycke

PE1c Pellet

Manöver- och underhållsområden

Minsta avstånd [mm] 16-22
A    Isoleringslucka till vägg 550
B   Pannans sida till vägg 500
C   Baksida till vägg (rökgasrör baktill) 400
C1   Baksida till vägg (rökgasrör till höger) 100
D   Pannsida till vägg (dörrens gångjärnssida) 30 (701)
E   Underhållsområde ovanför pannan 5002
Minsta utrymmesbehov (längd x bredd) 1360 x 1280

¹ Vid fördelararm för tre pumpgrupper
² Underhållsområde för uttagning av VOS-fjädrarna

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
19.08.2021 B1440921 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P 3200
03.01.2023 B1441022 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SV]
Bedienungsanleitung Lambdatronic P3200 - PE1c Pellet
12.02.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
12.04.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic P 3200 - PE1c Pellet
08.05.2024 B1770023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [ES]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [EN]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [DE]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [HR]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [FR]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [IT]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [SL]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [NL]
Bedienungsanleitung PE1c Pellet
03.01.2023 B1590622 [SV]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [DE]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [ES]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [EN]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [FR]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [HR]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [IT]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [SL]
Montageanleitung PE1c Pellet
09.01.2023 M2130821 [SV]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.