Kontakt

Försäljningspartner

KOMBIPANNA

SP Dual compact

15 – 20 kW

Kombipanna

SP Dual compact

Två system i perfekt kombination

Ved- och pelletspannan SP Dual compact kombinerar två perfekta system i ett – i två separata brännkammare uppfylls alla krav som bränslen som ved och pellets ställer. Höga verkningsgrader, hög komfort, låga utsläpp och låga energikostnader är det som utmärker SP Dual compact. Dessutom har SP Dual compact endast en värmeväxlare, en returtemperaturhöjning, en styrning och ett rökgasrör, som kan användas för båda driftsätten.

Pelletsenheten kan när som helst eftermonteras

För alla som för närvarande vill elda enbart med ved erbjuder Fröling den flexibla lösningen för framtiden: På S1 Turbo F med pelletsfläns kan en pelletsenhet alltid eftermonteras senare. SP Dual compact visar några avgörande fördelar redan vid installationen i pannrummet. Tack vare det kompakta formatet går monteringen av pannan lekande lätt även i trånga pannrum. Pelletsbrännaren i SP Dual compact levereras helt isolerad och anslutningsklar. Konstruktionen med endast ett avgasrör gör att eftermontering av en pelletsenhet blir synnerligen enkel.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

7“ Touch-Display

7" pekskärm för enkel och intuitiv användning 

Luftgekühlte Füllraum- und Reinigungstür

Luftkyld påfyllnings- och rengöringslucka

Einhängeschürzen

Hängande skärmar som skyddar pannans inre väggar och säkerställer att vedträna glider fram efterhand

Wassergekühlter Pelletsflansch

Vattenkyld pelletsfläns med fallande läge för säker drift

Praktische Komfort-Aschelade

Stor komfortasklåda för enkel och dammfri tömning och långa tömningsintervall

Großvolumiger Pelletsbehälter

Stor pelletsbehållare och stokerskruv och extern sugmodul

Hochwertige Isolierung

Högkvalitativ isolering

Wassergekühlter Pelletsbrenner

Vattenkyld pelletsbrännare med skjutgaller för automatisk uraskning och rengöring

Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite

Stort vedmagasin för halvmetersved (upp  till 56 cm)

Hochtemperatur-Schamottbrennkammer

Chamottebrännkammare för höga temperaturer (enskilda komponenter kan lätt bytas ut)

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

SP Dual compact

Tekniska nyckeldata

Tekniska data – SP Dual compact 15 20
Nominell värmeeffekt – veddrift/pelletsdrift [kW] 15 / 15 20 / 20
Värmeeffektsområde – pelletsdrift [kW] 4,4 - 15 4,4 - 20
Energimärkning A+ A+
Vikt – vedpanna/pelletsenhet [kg] 455 / 190 465 / 190
Vattenvolym – vedpanna/pelletsenhet[l] 90/15 90/15
Påfyllningsluckans mått – vedpanna (bredd/höjd) [mm] 350/360 350/360
Vedmagasinets volym – vedpanna [l] 80 80
Pelletsbehållarens volym (automatisk matning) [l] 40 40
SP Dual compact

Mått

Mått – SP Dual compact [mm] 15 20
L Total längd inkl. sugfläkt 1080 1080
L1 Längd vedpanna 1000 1000
L2 Längd pelletsenhet 895 895
B Total bredd SP Dual compact inkl. VOS-spak 1105 1105
B1 Bredd vedpanna 685 685
B2 Bredd pelletsenhet 315 315
B3 Avstånd mellan rökrörsanslutningen och pannans sida 340 340
H Höjd pelletsenhet 1335 1335
H1 Höjd vedpanna 1235 1235
H2 Höjd rökrörsanslutning¹ 1395 1395
H3 Höjd framledningsanslutning – vedpanna 1055 1055
H4 Höjd returledningsanslutning – vedpanna 150 150
H5 Höjd returledningsanslutning – pelletsenhet 130 130
H6 Höjd anslutning säkerhetsvärmeväxlare – vedpanna 1040 1040
H7 Höjd sugsystemsanslutning – pelletsenhet 1253 1253
Rökgasrörets diameter 130 130

¹ Vid användning av rökrörsstosen (tillval) för låga skorstensanslutningar

SP Dual compact

Manöver- och underhållsområden

Minimiavstånd – SP Dual compact [mm] 15 / 20
A Avstånd – framsida till vägg 800
B Avstånd – pannans sida med pelletsenhet till vägg 500
B1 Avstånd – pannans sida utan pelletsenhet till vägg 815
C Avstånd – baksida till vägg 400
D Avstånd – pannsida till vägg¹ 500 (200¹)
E Underhållsområde ovanför pannan² 500

¹ Underhåll på pannans värmeväxlare kan endast utföras framifrån
² Underhållsområde upptill för uttagning av VOS-fjädrarnaartungen

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
22.06.2021 B1460821 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP 3200
03.01.2023 B1460922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SV]
Bedienungsanleitung Lambdatronic SP3200 - SP Dual compact
12.02.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
15.04.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic SP 3200 - SP Dual compact
08.05.2024 B1810023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung SP Dual compact
30.04.2024 B1500524 [DE]
Návod k obsluze Kombi kotel SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [CS]
Betjeningsvejledning Kombikedel SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [DA]
Operating instructions Dual fuel boiler SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [EN]
Manual de instrucciones Caldera de lena y pélets SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [ES]
Käyttöohje Yhdistelmäkattila SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [FI]
Mode d'emploi Chaudière mixte SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [FR]
Upute za uporabu Kombinirani kotao SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [HR]
Kezelési útmutató Kombikazán SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [HU]
Manuale di istruzioni Caldaia combinata SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [IT]
Gebruikshandleiding Combiketel SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [NL]
Bruksanvisning Kombikjele SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [NO]
Руководство по эксплуатации комбинированные котлы SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [RU]
Bruksanvisning Kombinationspanna SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [SV]
Navodila za uporabo Kotel z dvojnim gorivom SP Dual compact
04.06.2024 B1500524 [SL]
Montageanleitung Kombikessel SP Dual compact
10.01.2023 M1821022 [HR]
Montageanleitung Kombikessel SP Dual compact
30.04.2024 M1821224 [DE]
Installation instructions Dual fuel boiler SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [EN]
Manual de instalación Caldera de lena y pélets SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [ES]
Instructions de montage Chaudière mixte SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [FR]
Manuale di installazione Caldaia combinata SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [IT]
Navodila za montažo Kotel z dvojnim gorivom SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [SL]
Monteringsanvisning Kombinationspanna SP Dual compact
13.06.2024 M1821224 [SV]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.