Kontakt

Försäljningspartner

VEDPANNOR

S4 Turbo

22 – 60 kW

Som tillval med
pelletsenhet (kan när
som helst eftermonteras)

Vedpanna

S4 Turbo

Lägg in, tänd, stäng luckan, värm upp. Med vedpannan S4 Turbo kan Fröling erbjuda ett komfortpaket på en helt ny nivå! Den som vill ha det ännu bekvämare kan dessutom välja automatisk tändning som tillval.

För S4 Turbo har Fröling vidareutvecklat den beprövade cylindriska brännkammaren och sätter därmed en helt ny standard för lång tid framöver. Den robusta konstruktionen och materialvalet kiselkarbid till brännkammaren möjliggör höga temperaturer och en förvånansvärt lång livslängd på vedpannan.

Den varvtalsreglerade sugfläkten sörjer för en konstant högkvalitativ förbränning och tack vare den speciella evakueringskanalen kan ingen rökgas läcka ut vid påfyllning av bränsle. VOS hör till standardutrustningen och ger exemplariskt hög verkningsgrad.

Pelletsenheten kan när som helst eftermonteras

För dem som vill elda ved och pellets erbjuder Fröling den flexibla lösningen för framtiden: På S4 Turbo F med pelletsfläns kan en pelletsenhet alltid eftermonteras.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Senaste tekniken

Lambdasonde

Lambdasond för optimal förbränning

Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse

Varvtalsreglerad sugfläkt

WOS-Technik

VOS-teknik verkningsgradsoptimeringssystem

Großer Füllraum

Stort vedmagasin för halvmetersved (upp till 56 cm)

Stellmotoren

Ställmotorer för automatisk styrning av primär- och sekundärluft
von Primär- und Sekundärluft

7“ Touch-Display

7" pekskärm för enkel och intuitiv användning

Schwelgasabsaugung

Evakueringskanal som förhindrar att rökgaser kommer ut när nytt bränsle läggs in 

Einhängeschürzen

Hängande skärmar som skyddar pannans inre väggar och säkerställer att vedträna glider fram efterhand

Große Füllraumtüren

Stora påfyllningsluckor

Anheizautomatik

Automatisk tilluftsreglering vid uppvärmning (tillval: automatisk tändning)

Silizium-Brennkammer

Brännkammare av kiselkarbid med lång livslängd

Wartungsöffnungen

Väl tilltagna underhållsöppningar för bekväm rengöring framifrån

Individuell styrning av värmesystemet

Styrning Lambdatronic P/H/SP 3200

Med pannstyrningen Lambdatronic P 3200 och den nya 7″-pekskärmen satsar Fröling på framtiden. Det intelligenta reglersystemet möjliggör inkoppling av upp till 18 värmekretsar, 4 ackumulatortankar och 8 varmvattenberedare. Manöverenheten ger en bra översikt över driftlägena. Menyerna är optimalt strukturerade för att underlätta styrningen. De viktigaste funktionerna kan enkelt väljas med symbolerna på den stora färgdisplayen.

Fördelar

  • Exakt reglering av förbränningen genom lambdareglering med lambdasond
  • Anslutning för upp till 18 värmekretsar, 8 varmvattenberedare och 4 styrsystem för ackumulatortankar
  • Anslutning av solcellssystem möjlig LED-inramning för statusindikering med närvarodetektor som tänds 
  • Enkel, intuitiv styrning av diverse alternativ för smarta hem (t.ex. Loxone)
  • Fjärrkontroll i bostadsrummen (rumsstyrenhet RBG 3200 och RGB 3200 Touch) eller online (froeling-connect.com/app)

Alltid full koll med Fröling-appen

Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när som helst och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan du enkelt och smidigt läsa av och ändra online. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid fel och störningar). Appen finns att hämta i Android Play Store och iOS App Store.

Fördelar

  • Enkel och intuitiv användning av värmepannan
  • Statusvärden kan hämtas och ändras på några sekunder Individuell benämning av värmekretsarna
  • Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via e-post eller push-notiser)
  • Ingen extra hårdvara behövs (t.ex. internetgateway)  

Smarta hem

Loxone

Kombinera ditt Fröling-värmesystem med Loxone Miniserver och den nya Fröling Extension för att få individuell pannstyrning som bygger på rumstermostaterna i Loxone Smart Home.

Modbus

Via Frölings Modbusgränssnitt kan systemet integreras i ett system för fastighetsautomation.

Broschyrer/EU-märkning

S4 Turbo

Tekniska nyckeldata

Tekniska data – S4 Turbo / S4 Turbo F* 22 28 34 40 50 60
Nominell värmeeffekt [kW] 22 28 34 40 49,9 60
Energimärkning A+ A+ A+ A+ A+ A+
Elektrisk effekt [W] 47 100 55 55 108 162
Vedmagasinets volym [l] 145 145 190 190 200 200
Påfyllningslucka (bredd/höjd) [mm] 380 / 360 380 / 360 380 / 360 380 / 360 380 / 360 380 / 360
Vattenvolym [l] 115 115 175 175 200 200
Pannans vikt [kg] 645 650 735 745 793 803

* Enligt provning av ritningarna kan testresultaten av de värmetekniska kraven enligt EN 303-5 som beräknats för vedpannor med typbeteckningen ”S4 Turbo xx” tillämpas för typbeteckningen ”S4 Turbo xx F”.

S4 Turbo

Mått

Mått – S4 Turbo/S4 Turbo F [mm] 22 28 34 40 50 60
L Längd panna 1125 1125 1215 1215 1215 1215
L1 Total längd inkl. sugfläkt / L11 1300 1300 1390 1390 1680 1680
B Bredd panna 570 570 670 670 670 670
B1 Total bredd inkl. ställmotorer 635 635 735 735 735 735
B2 Avstånd rökrörsanslutning till pannsida 380 380 430 430 470 470
H Höjd panna 1565 1565 1565 1565 1565 1565
H1 Total höjd inkl. rökgasrör / H1* 1610 1610 1610 1610 1480 1480
H2 Höjd rökgasrörsanslutning1 / H2*1 1715 1715 1715 1715 1585 1585
H3 Höjd framledningsanslutning 1360 1360 1360 1360 1360 1360
H4 Höjd returledningsanslutning 140 140 140 140 140 140
H5 Höjd anslutning säkerhetsvärmeväxlare 970 970 970 970 960 960
H6 Höjd tömningsanslutning 120 120 120 120 120 120
Rökgasrörets diameter 149 149 149 149 149 149

¹ Vid användning av rökrörsstosen (tillval) för låga skorstensanslutningar

S4 Turbo

Manöver- och underhållsområden

Minimiavstånd - S4 Turbo [mm]
A    Avstånd – framsida till vägg 800
B    Avstånd pannsida till vägg* 800 (200)
C    Avstånd – baksida till vägg S4 Turbo 15-40 500
C    Avstånd – baksida till vägg S4 Turbo 50-60 800
D    Avstånd – pannsida till vägg* 200 (800)
E    Underhållsområde ovanför pannan** 500

* Vid användning av VOS-spak på vänster sida
** Underhållsområde för uttagning av VOS-fjädrarnaei

Tekniska dokument

Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
22.06.2021 B1420821 Additional Info: [V50.04-B05.19 | V60.01-B01.37] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [EN]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [DE]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [ES]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [FR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [HR]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [IT]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SL]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S 3200
03.01.2023 B1420922 Additional Info: [V50.04-B05.20 | V60.01-B01.38] [SV]
Bedienungsanleitung Lambdatronic S3200 - S4 Turbo
12.02.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [DE]
Service handbook Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [EN]
Manual de servicio Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [ES]
Manuel d'entretien Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [FR]
Priručnik za servis Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [HR]
Manuale di assistenza Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [IT]
Priročnik za servisiranje Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SL]
Servicehandbok Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
12.04.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [SV]
Servicehåndbok Lambdatronic S 3200 - S4 Turbo
08.05.2024 B1740023 Additional Info: [V50.04-B01.21] [NO]
Bedienungsanleitung S4 Turbo / S4 Turbo F
30.04.2024 B1510824 [DE]
Návod k obsluze Kotle na dřevo S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [CS]
Betjeningsvejledning Brændekedel S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [DA]
Operating instructions Firewood boiler S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [EN]
Manual de instrucciones Caldera de leña S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [ES]
Käyttöohje Halkokattila S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [FI]
Mode d'emploi Chaudières à bûches S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [FR]
Upute za uporabu Kotao na cjepanice S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [HR]
Kezelési útmutató Hasábfa-tüzelésű kazán S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [HU]
Manuale di istruzioni Caldaia a legna S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [IT]
Gebruikshandleiding Stukhoutketel S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [NL]
Bruksanvisning Scheitholzkessel S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [NO]
Руководство по эксплуатации котел на дровах S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510824 [RU]
Navodila za uporabo Kotel na polena S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510854 [SL]
Bruksanvisning Vedpanna S4 Turbo (F)
04.06.2024 B1510854 [SV]
Montageanleitung Automatische Zündung S4 Turbo
12.01.2023 M1000417 [EN]
Montageanleitung Automatische Zündung S4 Turbo
12.01.2023 M1000417 [DE]
Montageanleitung Automatische Zündung S4 Turbo
12.01.2023 M1000417 [ES]
Montageanleitung Automatische Zündung S4 Turbo
12.01.2023 M1000417 [IT]
Montageanleitung Automatische Zündung S4 Turbo
12.01.2023 M1000417 [FR]
Montageanleitung Brennkammertausch S4 Turbo
12.01.2023 M1180112 [DE]
Montageanleitung S4 Turbo
12.01.2023 M0971821 [HR]
Montageanleitung S4 Turbo
05.06.2023 M0971821 [NL]
Montageanleitung S4 Turbo
05.06.2023 M0971821 [NO]
Montageanleitung S4 Turbo
29.04.2024 M0972024 [DE]
Installation instructions Firewood boiler S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [EN]
Manual de instalación Caldera de leña S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [ES]
Instructions de montage Chaudières à bûches S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [FR]
Manuale di installazione Caldaia a legna S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [IT]
Navodila za montažo Kotel na polena S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [SL]
Monteringsanvisning Vedpanna S4 Turbo (F)
13.06.2024 M0972024 [SV]

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.