Kontakt

Försäljningspartner

Impressum

Name des Unternehmens:

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

Firmenanschrift:
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen

Informationspflicht lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz:

Alle Rechte vorbehalten

Texte, Bilder, Grafiken, und Animationen sowie deren Anordnung auf der Fröling Ges.m.b.H. Homepage unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Der Inhalt dieser Websites darf nicht ohne unsere Zustimmung zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder verändert werden.

Keine Garantie, Haftungsausschluss

Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann die Fröling Ges.m.b.H. für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen nicht garantieren. Die Fröling Ges.m.b.H. schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus. Dies gilt auch für alle Verbindungen (”Links”), auf die diese Webseite direkt oder indirekt verweist.

Datenschutz

Sämtliche auf der Website der Fröling Ges.m.b.H. erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von Produktinformationen oder der Unterbreitung von Angeboten gespeichert und verarbeitet. Die Fröling Ges.m.b.H. sichert zu, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden.

Information/rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? 

Personlig kontakt

Information & och rådgivning

Vill du veta mer om en produkt, eller har du allmänna frågor om företaget? Kontakta oss via onlineformuläret för information/rådgivning.

Kontakt

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12 | A – 4710 Grieskirchen

Företaget

Fröling är pionjär inom modern uppvärmning med träbränslen. Vår banbrytande uppfinning av den moderna vedpannan med högtemperatursförbränning, träflispanna med lambdateknik eller pelletspannor med många internationella utmärkelser: Alla bär Frölings omisskännliga signatur.

Ett stort antal internationellt välkända kvalitetsutmärkelser bekräftar vår ihärdiga strävan efter effektiva lösningar.

Uppvärmning med biomassa

I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet av trä som energikälla. Idag är namnet Fröling synonymt med modern teknik för uppvärmning med biomassa. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

Produkte

Fröling erbjuder den kompletta utrustningen för pannrummet.
Vi producerar värmepannor för ved, flis och pellets.

Från minsta panna till stora industrianläggningar.